Profilval

Nyheter gällande profilval 2019

Fr.o.m. höstterminen 2019 har regeringen beslutat om en ändring i läroplanen. Detta innebär att år 7 skall ha ett tillägg på 60 minuter matematik och 60 minuter idrott/vecka. De har även beslutat att denna tid tas från det som idag kallas elevens val. Följderna av detta är att elevernas skoldag i sjuan kommer att bli längre och att vi av den anledning i år inte kommer att ha elevens val i år 7. Detta kommer endast ligga i år 6, 8 och 9 på vår skola.

Senast uppdaterad: 2019-08-27