Om oss

Trygghet, kvalité och god kommunikation

Det ska vara roligt att gå i skolan, från förskoleklass ända till årskurs 9! Varje dag går cirka 200 barn till vår skola för att träffa sina engagerade lärare och lära sig massor av nya spännande saker. Vår verksamhet genomsyras av ledorden trygghet, kvalité och god kommunikation. Vi menar att just dessa faktorer är det som bildar grunden för en lyckad skolgång.

Trygghet
Trygga barn är en förutsättning för trivsel och goda reslutat i skolan. För oss står trygghet för att kunna vara sig själv i skolan, ha trygga omgivningar, känna förtroende för våra pedagoger och att det finns en ömsesidig respekt för varandra. Det är tillsammans vi lyckas!

Kvalité
Vi håller hög kvalité i vår undervisning, utvärderar kontinuerligt och ser till att ligga i framkant när det kommer till aktuell skolforskning och digitala hjälpmedel.

God kommunikation
Vi är snabba i vår kommunikation till vårdnadshavare och förväntar oss även att vårdnadshavare vårdar ett gott samarbete mellan skola och hem.

Senast uppdaterad: 2014-09-21