Strategi för bättre lärande i matematik

Strategi för bättre lärande i matematik

Förutom Pysslingen Skolors räkna garanti, inom ramen för verksamhetens läsa-skriva-räkna-garanti, har Pysslingen Skolor även utvecklat Strategi för bättre lärande i matematik. Strategin syftar till att beskriva arbetsformer och målsättningar för samtliga Pysslingen Skolor. Strategin är en satsning som gäller för perioden 2016-2020 och revideras varje hösttermin. På så sätt blir strategin ett levande dokument med beskrivna nulägen och identifierade utvecklingsområden samt behov av verktyg och resurser. Strategin omfattar förändringar inom organisation, arbetssätt och kompetensutveckling som är nödvändiga för att nå uppsatta mål.

Vår vision är att undervisningen i matematik är välplanerad och bygger på en genomtänkt progression i ämnet. Eleverna stimuleras och uppmuntras att utveckla sig vidare och stoppas inte av årskursbundna begränsningar. Lektionerna byggs i huvudsak upp kring reflekterande samtal där elevernas tankar och engagemang tas tillvara. Procedurräkning ges begränsat utrymme. Matematiklärarnas didaktiska kunnande och lektionsinnehåll utvecklas systematiskt genom ett organiserat arbete med kollegialt lärande.

 

 

 

 

 

 

Klicka här för att läsa eller ladda ner foldern

 

 

Senast uppdaterad: 2017-05-16