Om förskolan

Växthuset förskola ligger vid Pedagogen Park i Mölndal mellan skog och natur, lekplatser och grönområden. Genom utflykter till närområdet lär barnen känna sin närmiljö och får utmanas i alla sina sinnen. Förskolan har dessutom bra kommunikation med Mölndals centrum där det finns tillgång till både bibliotek och museer.

Förskolan håller till i öppna, ljusa lokaler där våra fem avdelningar ligger i fil vilket bjuder in till samarbete och gemenskap mellan avdelningarna. Centralt i förskolan ligger vårt gemensamma Torg. Torget erbjuder barnen inspirerande lärmiljöer och verksamhet i ateljé. Förskolan har en öppen och stor gård för lek och rörelse.

Förskolan arbetar utefter Läroplan för förskolan där vi erbjuder en förskola för alla barn. Tecken som stöd (TAKK) samt bildstöd används som kompletterande verktyg för att främja barnens språkutveckling. Vi använder oss av materialet ”Funktionell kvalité” för att säkerställa och upprätthålla god kvalité i vårt arbete.

Frukost och mellanmål tillreds i vårt egna kök och barnen serveras smörgåsar, gröt, smoothies etc. Vår lunch levereras dagligen från Skolfood, en KRAV-certifierad leverantör.

Totalt har förskolan 90 barn fördelade på fem avdelningar: tre avdelningar för yngre barn samt två avdelningar för äldre barn.

Varmt välkommen till oss!

Senast uppdaterad: 2018-02-22