Föräldrasamverkan

  • Vi använder oss av Schoolsoft som ett verktyg för dokumentation och information kring verksamheten.
  • Utvecklingssamtal sker 1 gång per läsår.
  • Uppföljningssamtal i samband med inskolning.
  • Möte för vårdnadshavare sker 2 gånger per år.
  • Föräldraråd sker 2 gång per termin.
  • Vi ser den dagliga kontakten med er vårdnadshavare som en viktig del i kommunikation och samverkan kring ert barn.
Senast uppdaterad: 2018-02-22