Förskolan

På Växthuset förskola går det barn från 1 till 5 år. Barnen är uppdelade på fem olika avdelningar.

Här får barnen arbeta i en härlig miljö där de får möjlighet att öva sin finmotorik och koncentration – båda viktiga grundpelare för barnens individuella utveckling. Förskolan vill erbjuda material som lockar alla sinnen genom lek, rörelse, bild och musik. Vi vill erbjuda en stimulerande och spännande miljö, där barn i olika åldrar kan arbeta ostört med det som intresserar dem. Genom ett nära samarbete med Växthuset Skola förbereds barnen här för sin fortsatta skolgång.

Utevistelsen är en viktig och naturlig del av verksamheten. På förskolans gård finner barnen inspiration till lek och rörelse. De tränar därigenom upp såväl grov- som finmotorik och alla sinnen. Varje vecka gör vi utflykter i omgivningarna och lär oss om naturen och vår omvärld.

Vårt övergripande mål är att alla barn på Växthuset förskola varje morgon skall känna glädje inför mötet med sina kamrater och pedagoger på förskolan. Barnen på förskolan skall känna trygghet och trivsel i en stimulerande miljö. Förskola och hem skall ha en öppen och förtroendefull relation och ett gemensamt ansvar för att tiden på förskolan skall bli så bra som möjligt.

Vi följer förskolans läroplan (Lpfö, rev.2010), skollagen samt andra styrdokument.

Förskolechef Cecilia Wingård
031-17 12 30
cecilia.wingard2@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2019-09-05