Räknagarantin

 

 

Syfte

Vårt syfte är att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen när det gäller matematiksvårigheter. Genom screeningen testas alla elevers grundläggande kunskaper gällande taluppfattning och tals användning inom området aritmetik. Vi genomför en systematisk resultatuppföljning gällande elever i möjliga svårigheter och uppmärksammar trender på individ-, grupp- och skolnivå samt vidtar åtgärder om vi ser en negativ trend.

I förskoleklass används McIntosh Elevintervju från materialet Förstå och använda tal för att få en uppfattning om elevernas matematiska medvetenhet. Efter Adlers Färdighetstest A i årskurs 1 så införs en garanti om fördjupad och breddande screening vid resultat med stanine 1-3 på färdighetstest A. Adler Matematikscreening I, McIntosh Förstå och använda tal eller diagnoser i urval från materialet Diamant från Skolverket rekommenderas. Konkretisering av innehållet i Färdighetstest A är additioner med summor upp till tiotal i ett till flera steg.

 

Metod och genomförande

Färdighetstesterna (i åk 1, 2, 4 och 7) och elevintervju (i förskoleklass) genomförs av undervisande lärare i matematik i förskoleklass samt årskurs 1, 2, 4 och 7 i samarbete med speciallärare/specialpedagog. Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för åk 1-3 och nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 bidrar till en mer omfattande bedömning och kartläggning av elevernas matematikkunskaper.

Resultaten på färdighetstester redovisas till skolans elevhälsa för att analyseras samt vidta åtgärder vid behov. Resultatet skickas också till huvudmannen.

Vårterminen förskoleklass: McIntosh Förstå och använda tal, elevintervjuer i januari. De elever som vid denna tid inte har tillräckliga kunskaper får en period av intensiv träning för att blir mer matematiskt medvetna och förberedda inför årskurs 1.

Höstterminen årskurs 1: Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Vårterminen årskurs 1: Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Färdighetstest A från Adler i april/maj. Testet innefattar additioner med summor upp till tiotal i ett till flera steg.

Fördjupad och breddande screening vid resultat med stanine 1-3 på färdighetstest A. Adler Matematikscreening I, McIntosh Förstå och använda tal eller diagnoser i urval från materialet Diamant från Skolverket rekommenderas.

Höstterminen årskurs 2: Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Vårterminen årskurs 2: Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Färdighetstest B från Adler i april/maj. Testet innefattar additioner och subtraktioner upp till tvåsiffriga tal.

Fördjupad och breddande screening vid resultat med stanine 1-3 på färdighetstest B. Adler Matematikscreening I, McIntosh Förstå och använda tal eller diagnoser i urval från materialet Diamant från Skolverket rekommenderas.

Höstterminen årskurs 3: Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Vårterminen årskurs 4: Färdighetstest C från Adler i april/maj. Testet innefattar addition, subtraktion och multiplikation med upp till tvåsiffriga tal. Fördjupad och breddande screening vid resultat med stanine 1-3 på färdighetstest C. Adler Matematikscreening II, McIntosh Förstå och använda tal eller diagnoser i urval från materialet Diamant från Skolverket rekommenderas.

Även följande tilläggstest till Färdighetstest C rekommenderas: Test Talserier från Adler vilket testar kunskaper om tallinjen samt att upptäcka och förstå mönster. Dessa är dock ej obligatoriska att genomföra och ingår ej i resultatanalysen på huvudmannanivå. Resultat skickas ej in.

Vårterminen årskurs 7: Färdighetstest D från Adler i april/maj. Testet innefattar addition, subtraktion och multiplikation med upp till tresiffriga tal. Fördjupad och breddande screening vid resultat med stanine 1-3 på färdighetstest D. Adler Matematikscreening II, McIntosh Förstå och använda tal eller diagnoser i urval från materialet Diamant från Skolverket rekommenderas.

Även följande tilläggstest till Färdighetstest D rekommenderas: Test Talserier från Adler vilket testar kunskaper om tallinjen samt att upptäcka och förstå mönster. Dessa är dock ej obligatoriska att genomföra och ingår ej i resultatanalysen på huvudmannanivå. Resultat skickas ej in.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-12-11