Modersmål

Information om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning åk 1–9

Har du ett barn som har ett annat modersmål än svenska? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning i grundskolan eller i grundsärskolan. Har en eller flera av er vårdnadshavare ett annat modersmål än svenska så ska ditt barn erbjudas undervisning i ert modersmål, om språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet och barnet har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn med annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Men barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever hos huvudmannen som har rätt till undervisningen och önskar få det i sitt modersmål och det finns en lämplig lärare att tillgå.

Från och med höstterminen 2019 erbjuds modersmålsundervisning från årskurs 1, inte från förskoleklass. Enligt skollag och läroplan ska förskoleklassen arbeta med flerspråkiga elever på motsvarande sätt som förskolan. Det är du som vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och lämnar till rektor. Blankett hittar du här på sidan.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk Tillhör ditt barns modersmål något av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska) är huvudmannen skyldig att anordna undervisning även om det endast är ett barn på skolan som läser det. Förutsättningarna är om:

● Eleven vill få undervisning

● det finns en lämplig lärare

Det finns inte några krav på att språket är barnets dagliga umgängesspråk eller att barnet har grundläggande kunskaper i språket.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Ansökan sker på blanketten här på sidan och rektor beslutar om modersmålsundervisning.

Anmälan om modersmålsundervisning (grundskola)

Senast uppdaterad: 2021-02-11