Betygsresultat

För att vårdnadshavare ska kunna skaffa sig relevant information inför skolvalet är det viktigt med transparens och tydlig information om enskilda skolor. Därför publicerar samtliga skolor inom AcadeMedia sina senaste betygsresultat på skolornas hemsidor.

Nedan finns de senaste tillgängliga betygsresultaten för skolorna inom Pysslingen Skolor i form av andel elever elever med lägst E i alla ämnen, andel behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram samt elevernas genomsnittliga meritvärden.

Andel elever med lägst E i alla ämnen

Andel elever med lägst E i alla ämnen visar hur stor andel av avgångseleverna i år 9 som fått godkänt betyg (E-A) i 16 eller fler ämnen.

Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram

Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram visar hur stor andel av avgångseleverna i år 9 som fått godkända betyg (E-A) i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, samt i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)

Det genomsnittliga meritvärdet beräknas genom summan av betygsvärdena för elevens 16 bästa betyg samt betyg i moderna språk som språkval (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng.

Betygsresultat (pdf)

Senast uppdaterad: 2020-09-18