Psykologisk insats

Psykologen är en del av elevhälsan. I elevhälsans psykologiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, se mer i Vägledning för elevhälsan.

Elevhälsans psykologiska insats har till uppgift att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.

I huvudet på en psykolog

 

Den psykologiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och be- dömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare 
och pedagoger

Central skolpsykolog för Pysslingen Skolor är Malin Bruhn, malin.bruhn@pysslingen.se

För kontaktuppgifter till din skolas skolpsykolog, se respektive skolas hemsida.

 

Senast uppdaterad: 2019-08-08