Central elevhälsa

En samlad elevhälsa innebär att elevhälsans kompetenser samarbetar för att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Vi arbetar för att motverka och undanröja hinder för lärandet, och för att främja elevers utveckling mot målen.

Alla skolor har en samlad elevhälsa. För AcadeMedias grundskolor finns också en central elevhälsa. Den centrala elevhälsan arbetar på en övergripande nivå, och bidrar vid behov i det förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbetet i våra verksamheter.

Det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa. En elev som lär och lyckas mår bra. Därför är ett av den centrala elevhälsans fokus att stötta och handleda våra skolor att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling, som får effekter i undervisningen och bidrar till att eleverna når så långt som möjligt i sitt lärande.

Kort sagt. Alla som jobbar med skola, oavsett yrkeskompetens, har samma uppdrag; våra elever ska må bra och de ska utvecklas mot målen. Det är därför vi är här!

Läs mer om de olika elevhälsokompetenserna i sidomenyerna.

Senast uppdaterad: 2019-01-09