VFU – verksamhetsförlagd utbildning för studenter

Du som studerar till förskollärare eller lärare är varmt välkommen att genomföra din VFU hos oss. Antingen tar du kontakt direkt med rektor eller förskolechef på den enheten som du vill göra din VFU på.

Kontaktuppgifter hittar du på respektive skolas sida. Du kan också ta kontakt med Anita Wennerholm på HR-avdelningen anita.wennerholm@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2014-11-17