Rektorstiteln signalerar hur viktig rollen är

Juli inleds med att vi välkomnar en ny läroplan för förskolan Lpfö18 samt att titeln förskolechef ändras till rektor. Benämningen ändras för att signalerar att förskolan är början på ett sammanhållet skolsystem och att förskolans rektor har det pedagogiska ansvaret för en läroplansstyrd verksamhet. Läs om vad Sara Lindberg, kvalitetschef i Pysslingen Förskolor, tycker om förändringarna.

Vad tycker du om att titeln förskolechef ändras till rektor?

-Jag tycker att det är positivt och signalerar hur viktig denna roll är. Förskolan är en egen skolform sedan 2010 och det är bra att få en gemensam titel för alla de som leder en skolform. Det ger också förutsättningar för att driva mer skolformsöverskridande frågor.

Vad kommer det innebära rent konkret för den enskilde förskolechefen?

-Vi arbetar redan idag i linje med det som ingår i rollen så det kommer inte att innebära någon stor skillnad mot idag. Däremot är det ett bra tillfälle att tydliggöra samtliga roller i förskoleverksamheten och hur de ska samverka för barnens och verksamhetens bästa.

Gemensamt blir också att även rektorer i förskolan ska gå en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer. Inom Pysslingen Förskolor har rektorsutbildningen under flera år varit en naturlig del av kompetensutvecklingen för förskolechefer vilket gör att vi redan idag har många som genomgått utbildningen.

På vilket sätt kommer den märkas i verksamheten?

-Titelns förändring i sig kommer inte att påverka verksamheten så mycket. Däremot kommer vi att arbeta strukturerat med att säkerställa att vi lever upp till den reviderade läroplanen.

Läs mer om reglerändringarna här:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/rektor-infors-i-forskolan

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*