Stort intresse för föräldrautbildning på Myrängsskolan

På Myrängsskolan i Huddinge, får även elevernas vårdnadshavare möjlighet att utbilda sig. Föräldrakursen Alla Barn i Centrum, som bygger på forskning från Karolinska Institutet, handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen för att undvika konflikter i vardagen.

– Det har varit ett väldigt stort intresse bland vårdnadshavarna här på skolan, och vi har haft fullt deltagande vid varje utbildningstillfälle. Kursen består av fem träffar där vi som pedagoger är samtalsledare och deltagarna tillsammans får diskutera fram lösningar och dela erfarenheter med varandra, berättar Lena Sundberg, lärare på Myrängsskolan.

I filmen nedan berättar tre av de deltagande föräldrarna mer om utbildningen:


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*