Snart dags för läslov!

Vecka 44 är det dags för läslov. Det kan vara ett bra tillfälle för barn och elever att hitta sin läslust, genom att lyssna till högläsning, läsa på egen hand eller delta i olika läsaktiviteter. Hur främjar du ditt barns intresse för läsning?

Forskning visar att det krävs ungefär 5 000 timmars läsning för att bli en duktig läsare. Om vi ägnade varje minut av varje lektion i skolan enbart åt läsning, skulle eleverna vara goda läsare när de slutar årskurs 6. För att kunna ta del av vårt samhälle  – information, nyheter, instruktioner, diskussioner – krävs ett ordförråd på minst 50 000 ord.

Nio av tio ord vi lär oss, lär vi oss av skriven text. En sjuåring har generellt sett ett ordförråd på 7 000 ord. En sjuttonåring som har läst eller lyssnat till texter regelbundet har ett ordförråd på 70 000 ord medan en sjuttonåring som inte har läst eller lyssnat till texter regelbundet har ett ordförråd på bara 17 000 ord.


Under vecka 44 djupdyker vi i temat läsning. Följ oss på Facebook och Instagram för fakta, tips och inspiration kring läsning och hur du kan bli en läsande förebild.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*