”Att ha en förstelärare i matematik på varje skola är en förutsättning för att vår strategi ska fungera”

Viljan att utjämna skillnader i undervisningen och vända trenden med lägre kunskapsresultat i matematik än i övriga ämnen blev startskottet för framtagandet av Pysslingen Skolors matematikstrategi. Målet 2021 är en välplanerad undervisning som bygger på forskning, progression och reflektion där eleverna inte stoppas av årskursbundna begränsningar. Och redan efter två år börjar resultaten i matematik att peka uppåt.

– Generellt sett i Sverige ligger ämnet matematik väldigt lågt vad gäller resultat i förhållande till andra skolämnen, och det känns som att människor har accepterat det på något vis. Vi fick därför en idé om att vi skulle kunna vända trenden, berättar Eva-Lotte Stavle, verksamhetschef och projektledare för Pysslingen Skolors strategi för bättre lärande i matematik.

En förstelärare i matematik på varje skola
Strategin sträcker sig till år 2021 och fram till dess ska Pysslingens skolor, under ledning av skolornas förstelärare i matematik, arbeta för att uppnå en rad mål. En av målsättningarna i strategin är att det 2021 ska finnas just en förstelärare i matematik på varje skola som ska ansvara för att driva det lokala utvecklingsarbetet i matematik.

– Att ha en förstelärare i matematik på varje skola är en förutsättning för att vår strategi ska fungera. I stort sett finns det redan en på varje skola i dag – vilket jag tror är unikt för oss som huvudman, säger Eva-Lotte Stavle.

Att ta fram strategin tog ungefär ett år. Man började med att ta fram en projektgrupp på 10 personer bestående av dokumenterat duktiga förstelärare som satte sig ner för att beskriva vad man ville uppnå och hur man skulle göra det. I dag är det en grupp på fyra förstelärare som driver projektet tillsammans med två verksamhetschefer.

– Det första året gick till att göra besök på våra skolor och undersöka hur undervisningen i matematik såg ut. Vi kunde då se att man arbetade väldigt olika och att många skolor inte använde forskningsbaserade undervisningsmetoder. Samtidigt fanns det naturligtvis skolor som arbetade bra och visade goda resultat. Variationen var stor, berättar Eva-Lotte Stavle.

Mindre procedurräkning och mer dialog
I visionen för bättre lärande i matematik står det också att procedurräkning – när eleven sitter och löser likartade uppgifter med olika räknesätt – ska ges ett begränsat utrymme i matematikundervisningen i Pysslingen Skolor.

– Eleverna ska naturligtvis kunna de här sakerna, men man ska inte hålla på med det lektion för lektion. Vill vill istället betona den viktiga dialogen och erfarenhetsutbytet på lektionerna. När man tittar i många klassrum i dag så kan du se att eleverna räknar sida upp och sida ner. Men progression och variation är absolut avgörande om du ska lära dig någonting. Här har läraren ett stort ansvar, berättar Eva-Lotte Stavle.

Resultat som pekar åt rätt håll
År 2021 ska strategin vara implementerad och målen uppnådda. Trots att man är alldeles i början av projektet så ser Eva-Lotte Stavle redan en tendens att de skolor som har haft kontinuitet, det vill säga samma förstelärare som hållit i implementeringen av strategin, visar på resultat som pekar åt rätt håll.

– Ett sådant här arbete tar tid, så är det alltid. Vårt mål är att bygga upp en systematik så att det inte ska behöva handla om vilken lärare man har. När vi är i mål ska det finnas ett utvecklingsarbete i matematik som nästan drivs av sig själv på vare skola, säger Eva-Lotte Stavle.


Fakta om Strategi för bättre lärande i matematik
Pysslingen Skolor har en strategi för bättre lärande i matematik som gäller åren 2016-2021. Den beskriver fyra centrala fokusområden – elevernas lärande, lärarprofessionens praktik och kompetens, skolans organisation för kollegialt lärande samt ledning och styrning – som alla skolor i Pysslingen Skolor ska arbeta med under perioden. Strategins implementering leds av en projektgrupp bestående av Eva-Lotte Stavle, verksamhetschef, Johan Svenonius, tidigare verksamhetschef, Maria Dahlin, rektor på Castello Järla Sjö, Nicklas Lindman, förstelärare på Fenestra Nya Hovås, Magnus Bjurström, förstelärare på Karl Johan-skolan i Örebro och Cecilia Eriksson, forskarstuderande vid Institutionen för matematikämnets didaktik.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*