Lena Boström är bäst på digitalisering

Ett av AcadeMedias årliga ledarpriser är ett temapris, och precis som för Ledarforum som helhet är årets temapris digitalisering. Utmärkelsen går till Lena Boström, rektor på Karl Johans Skola i Örebro, som ingår i Pysslingen Skolor.

Med utgångspunkt i styrdokumenten driver hon ett framgångsrikt digitalt utvecklingsarbete kring lärande och digitalisering.

– Det känns riktigt härligt att uppmärksammas för det som jag brunnit för under så många år, och att digitalisering fått ett ordentligt genomslag i hela koncernen. Bara det att vi har digitalisering som tema för hela konferensen är ett tydligt tecken på det och det gör mig glad, säger hon.

En skola i takt med omvärlden
För Lena Boström är det viktigt att skolan går i takt med omvärlden och att ta tillvara på de digitala möjligheter som finns.

– Mitt mål är att de plattformar vi väljer ska underlätta och förtydliga allt vi gör i skolan, både för lärare och elever. Jag tror att kommunikationen och det delade lärandet blir bättre om vi använder de möjligheter som digitaliseringen ger oss på ett klokt sätt, säger hon.

– Att digitalisera en skola från grunden handlar också om att skapa likvärdighet för våra elever, underlätta lärande och främja inkludering och alla former av anpassningar. Framför allt för elever, men också för medarbetare. Jag vill vara en förebild som ledare och visa på de fördelar som finns, samt ständigt omvärldsspana och ta vara på det som är bra, säger Lena Boström.

Hon tycker att det är bra att AcadeMedia har digitalisering som ett prioriterat utvecklingsområde framöver.

– Jag älskar det och nu har koncernen det framtidstänk som krävs för att vi ska kunna vara ledande i skolsverige. Jag gillar att vi nu på allvar börjar prata digitalisering och jag hoppas att vi fortsätter att hålla i frågan och fokusera mer på hur vi ska göra lokalt på våra skolor. Det är också viktigt att vi fortsätter att utbilda alla chefer i digitaliseringens möjligheter och fördelar, säger hon.

Här kan du se vilka övriga ledare som får AcadeMedias ledarpriser i år.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*