Cecilia Hansen är årets ledare inom AcadeMedia

Årets ledare inom AcadeMedia 2017 heter Cecilia Hansen och är rektor på Jorielskolan, som ingår i Pysslingen Skolor. Hennes ledarskap genomsyras av ett enormt engagemang och hon kämpar ständigt för alla elevers rätt till lärande – oavsett förutsättningar.

– Att få den här utmärkelsen bland så många duktiga ledare gör mig både ödmjuk och otroligt stolt, säger hon.

Cecilia Hansen lyfter fram sina medarbetare på Jorielskolan.

– De är helt fantastiska, de utmanar mig, inspirerar mig och har höga förväntningar. De är dessutom oerhört kompetenta och har en genuin värdegrund. Ingenting är omöjligt och tillsammans ser vi till att nå framgång. Vi lyfter varandra och har samma syn på vårt uppdrag. Det här priset är även deras, säger hon.

Cecilia Hansen har gedigen erfarenhet som ledare och hennes målinriktade ledarskap kännetecknas av hög tillgänglighet, god samarbetsförmåga och stor lyhördhet inför olika behov. I motiveringen står det också att hon har en genuin förståelse för verksamheten och alla människors olika roller i den. Förmågan att se alla medarbetare, och att leda med både hjärta och hjärna, gör att Cecilia Hansen är en uppskattad ledare bland skolans medarbetare.

Vilka drivkrafter har du i ditt ledarskap?

– Rätten till en likvärdig utbildning för alla, att alla ska få utvecklas och nå sin fulla potential. Jag drivs också av att hitta förmågor hos andra som de inte tror att de har, både elever och medarbetare, säger hon.

Vad kännetecknar ett bra ledarskap i skolan?

– De flesta egenskaper kan man använda på bra eller mindre bra sätt. Det viktigaste är att man är intresserad av människor och har förmågan att se var de befinner sig, för att kunna mötas där och utmana vidare. I rätt takt och i balans. Andra egenskaper som jag tror är viktiga att ha som ledare i skolan är mod, tydlighet, passion, ödmjukhet, nyfikenhet och inte minst prestigelöshet, säger hon.

Här kan du se vilka övriga ledare som får AcadeMedias ledarpriser i år.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*