QR-koder i beteendeträning

20160905_114426(1)

Torsdagen den 1:a september ska 4B ha terminens första musiklektion. De sitter samlade i musikrummet och ser sig omkring. Gamla musikrummet har under sommaren genomgått en rejäl förvandling till en riktig musikstudio, fullt med instrument och teknik. Tillsammans med ateljén är det få rum i skolan som har så mycket material som behöver hanteras på ett exakt sätt av alla på skolan. Skolans musiklärare Adam Sjöstrand har det tuffa uppdraget att kommunicera, träna och upprätthålla rätt beteende så att allt funkar här inne.

På Lännersta Skola arbetar vi med förväntningar som vi har på varandra. Eleverna har förväntningar på oss och vi på dem. I rummen sitter förväntningarna i skriven form på väggen. Hur ska vi vara i matsalen eller i rörelserummet? Tydligt listade under rubrikerna samarbete – ansvar – fokus. Adam har valt att göra på ett annat sätt i musikrummet.

– Idén kom i från att jag tyckte att förväntningar på ett papper inte blir så tydligt. Det går inte riktigt in för alla, och det blir lätt tjatigt. Det blir ett papper bland andra papper på vägen. Det finns inte heller ett aktivt moment för den som ska ta del av det. QR-koderna gör det möjligt att själv ta ansvar, eleverna själva går fram och får titta på hela videon för att förstå sammanhanget.

– Idag kommer vi jobba med förväntningar, precis som ni gör mycket den här veckan, börjar Adam lektionen med 4B. Han instruerar eleverna om hur appen QR-reader fungerar, och att varje QR-kod leder till en film där någon del av musikrummet förklaras och visas. Till exempel hur telekablarna ska förvaras, eller hur man sitter vid pianot eller trummorna. De två första veckorna har Adam bokat upp 20 iPads för att kunna jobba så här under två pass med alla klasser, och kommer senare att ha två stycken iPads knutna till musikrummet.

– På ytterdörren sitter en QR-kod till den introducerande videon, fortsätter Adam. Alla börjar med den. Den introducerande videon går igenom systemet med koderna, och var i rummet övriga QR-koder sitter. Det finns en QR-kod för varje viktig plats i rummet. Eleverna lyssnar intresserat och söker efter QR-koderna med blicken. Adam pekar och visar.

 

20160905_114330

Genomgången tar några minuter och sen är vi igång. Två tjejer arbetar i par. De får en iPad och börjar med koden på dörren. Jag följer efter, observerar och flikar in frågor. Jag och Adam spelade in filmerna under en dag i juni och vi har lagt dem olistat på YouTube. Vi filmade i iMovie och Adam klippte innehållet. Koderna är enkla att ”fånga” och skickar eleverna snabbt till YouTube. Det blir ett stort driv i 4B, de vill ta reda på vad koderna finns och vad de innehåller. De blir nyfikna kring något som (handen på hjärtat) egentligen inte är så jättekul.

20160901_102519

När alla är igång går Adam runt och finns tillgänglig för frågor. Eleverna är i musikrummet och korridoren utanför. Han har redan märkt positiva aspekter.

– Det blir lättare för mig att påminna dem. Jag behöver inte avbryta en genomgång, utan den eleven som inte följer en förväntning kan enkelt titta på videon igen. Eleven kan ta det direkt i stunden. Konsekvensen blir att få sitta själv och titta på en video, det blir en tydlig påminnelse för eleven. Det blir mindre uthängande för eleven än att jag avbryter allt och pratar med eleven inför alla andra. Lektionen kan fortsätta. Responsen har varit jättebra. Om det är två elever som har tittat på två olika förväntningar så kan jag snabbt se om de har tagit till sig innehållet.

En tjej i 4B och berättar för mig. Den första filmen var väldigt förklarande, vi förstod vad vi skulle göra och hitta de andra koderna. Det är roligare och enklare att lyssna än om Adam står och pratar. Han förklarar bra i filmerna, men om vi undrar något kan vi ju fråga sen.

Det är skönt att få lite frihet och ta reda på hur man ska göra själv. Vi kan välja själva vilken vi vill börja med, upplever en kille träningen. 

En annan tjej kollar på filmen om hur vi hanterar ukeleles och tycker att arbetssättet är kul. Det är annorlunda från andra lärare.

– Bästa sättet att säkerställa att eleverna har tagit till sig förväntningarna är dels genom repetition – de kommer arbeta med detta nästa vecka också, och dels kommer jag låta de rätta mig och ställa ordning i rummet. Typ jag lägger sladdar på golvet och så visar de mig hur man ska göra, beskriver Adam nästa steg.

Vett och etikett-videon har blivit väldigt populär. Eleverna börjar tipsa varandra om den QR-koden. I den spelar jag och Adam rollspel på ett överdrivet sätt där vi illustrerar två exempel på beteenden. Adam visar hur det blir om man inte följer förväntningen i en situation som kan uppstå och skillnaden när man gör det. Det lockar till skratt, men den är även tydlig.

20160901_105900
Fem största fördelarna med instruktionsvideos och QR-koder

 

Det blir mindre stillasittande – systemet är aktivt

Då jag var med och filmade innehållet vet jag att det hade tagit minst 15 – 20 minuter, plus frågor och förtydliganden att gå igenom detta muntligt för en hel grupp, sannolikt hela lektionen för en år 1:a eller 2:a. Man lyssnar inte lika bra efter en stund, för man gör ju inget. Det är tråkigt att bara sitta ner och lyssna. En tjej i 4B sätter ord på det jag menar. Här får eleverna själva söka upp innehållet, och genomför det i sin egen takt.

Elever som är borta kan träna själva

De elever som är borta har en bättre chans att ta del av lektionsinnehållet, än om vi hade behövt trolla fram en separat tid där Adam går igenom förväntningarna för de som missade denna lektion.

Det blir samma instruktion varje gång

En fallgrop med detaljerade regler är att de riskerar att bli olika. Framförallt från pedagog till pedagog, men även Adam själv kanske uppfattas lite annorlunda från 4B till 4A kring huruvida den understa synten ska vara vänd inåt eller utåt – med stort kaos och anarki som följd…

Pedagogen behöver inte vara där själv

Andra pedagoger kan gå hit med elever och använda koderna för att lära sig förväntningarna själva, utan att Adam behöver vara där. Detaljerna i hur man lindar upp en telekabel är inte så intuitiva att alla vuxna automatiskt vet hur detta görs.

Systemet går att sprida

Metoden går att utforma på liknande sätt för andra platser och tillfällen. Jag hade kunna göra det i mina ämnen. Fördelen är som störst i komplexa miljöer där även andra pedagoger inte vet hur det funkar.

Ett annat vanligt sätt är att sätta upp bilder på vad som exempelvis ska ligga i ett skåp när det är öppet, men QR-koderna kan innehålla muntliga instruktioner och kan förklara en hel process och en hantering, inte bara en visuell målbild. Dessutom – nu lär sig alla elever QR-systemet i musiken, det enkelt att ta vidare till ny kontext.

20160901_103421

Jag står en stund och tittar på hur eleverna lägger tillbaka sina hörlurar. I filmen förklaras hur hörlurarna viks på ett exakt sätt, och hur sladden ska rullas runt hörkåporna. Alla elever gör precis som på filmen. Det värmer ett pedagoghjärta. Någon, oavkortat ålder, som inte hade sätt filmen hade inte gjort exakt som det är tänkt, inte en chans.

Lektionen har tio minuter kvar när eleverna samlas. Förra året gjorde skolan en jullåt och det är redan dags att börja öva på årets gemensamma julsång Adam har skrivit. Det hinner med lite musik idag också.

Efter lunch sitter jag i personalrummet när Maria kommer in, pedagog i år 2. Hon är lyrisk över QR-koderna och berättar för mig om metoden, ovetandes om att jag känner till det rätt bra, men jag lyssnar gärna.

De (eleverna i år 2) följde Adams instruktioner klockrent! Det syntes direkt att de har lärt sig. Stort fokus och bra samarbete. En video var mycket längre än de andra men de kunde ändå återberätta innehållet. Extraträning kommer bli så mycket enklare och det kommer inte ens behöva en vuxen. Otroligt smidigt och lugnt. Det kommer framförallt hjälpa barn med speciella behov att förstå, ta till sig och acceptera de förväntningar som finns på musiken.

 

20160901_102644

Idag är det tisdag 6 september och Adam har haft lektioner med några klasser en andra gång. Jag frågar hur mycket de minns från första lektionen.

– Över förväntan. 3:or, 4:or och 5:or kommer kunna det som rinnande vatten redan denna vecka. Med de yngre behövs nog att titta på filmen en eller två gånger till. Framförallt för eleverna i ettan var det så nytt att bara få ha en ”egen” iPad på lektionen, så att glädjen över det, och att det var kul att fånga QR-koder, överskuggade lite själva innehållet i minnet när jag pratade med dem idag. 


Testa själv!

Här är den introducerande QR-koden på ytterdörren – var finns QR-koderna?

Var finns QR-koderna

För mikrofon och instrumentkablar

kablar

… och elevernas favorit – vett och etikett

Vett och Etikett

Här finns den app vi använde för scanning


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*