Utökad idrottsundervisning ska förbättra studieresultaten

Kan utökad idrottsundervisning bidra till förbättrade studieresultat i skolan? Det tror rektorn på Hagabergskolan i Västerås, Henrik Lövstedt, som i höst fördubblar undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa.

– Vi vet att sambandet mellan lärande och trivsel är tydligt och starkt. Under de senaste åren har vi fokuserat mycket på trygghet i arbetet med att öka trivseln, men ju mer vi jobbar med begreppet ”trivsel” inser vi att det är både brett och komplext, säger Henrik Lövstedt.

Under kommande läsår vill han och hans medarbetare därför undersöka om hälsa och välmående är lika avgörande för elevernas lärandeprocess som trygghet.

– Forskning visar att lärande och rörelse har starka samband och vi är nyfikna på att undersöka hur starka sambanden är. Vi undrar helt enkelt om vi kan öka effekterna av undervisningen genom att eleverna rör mer på sig, berättar Henrik Lövstedt.

Hur det går kommer man kunna följa löpande via skolans hemsida och på Facebook.

Hagaberskolans satsning på rörelse och hälsa under läsåret 2016-2017

  • Fördubblad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa.
  • Ytterligare en idrottslärare anställs.
  • Utveckling av ämnesinnehållet i ämnet ”idrott och hälsa”, speciellt andra halvan av namnet.
  • Främjande arbete för att ge eleverna positiva erfarenheter av rörelse och fysiska aktiviteter.
  • Starkt utökad simundervisning med målet att alla elever i år 2 skall kunna simma.
  • Uppmaning till alla elever att ”gå jorden runt” tillsammans.
  • Koppling av andra ämnen och skollunchen till utmaningen.

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*