Bättre skolresultat med genomtänkt fritidsverksamhet

Idag uppmärksammas fritidshemmens dag runt om i Sverige. Syftet är att lyfta den viktiga verksamhet som kompletterar skoldagen och precis som skolverksamheten ska bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

På Myrängsskolan i Huddinge uppmärksammar man dagen genom en mängd olika aktiviteter.

– Bland annat kommer vi köra musiklekar, bygga upp ett sandland, snickra och erbjuda spel och skapande aktiviteter i vårt uteklassrum, säger Åsa Bauermeister, rektor på Myrängsskolan.

Skolan firar också genom att eleverna får vårens nya leksaker till skolgården presenterade för sig. Vilka saker som köpts in har bestämts på skolans elevråd.

– Att barnen känner inflytande över inköpen bidrar till ett större intresse över att ta ansvar för skolans saker, säger Åsa Bauermeister.

På Myrängsskolan har har man sedan länge haft stort fokus på fritidshemmets verksamhet och systematiskt arbetat för att fritids och skolverksamhet ska överlappa och stödja varandra.

– Vi vill att vår fritidsverksamhet ska ge eleverna bra förutsättningar att fördjupa sitt lärande genom möjlighet till lek och skapande som ju är en del i det aktiva lärandet. Skolan ska också stimulera till elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt att vilja pröva egna idéer. Det får man chansen att göra under exempelvis dagens musiklekar där dans och glädje är i fokus, säger Åsa Bauermeister.

Även om skolan självfallet har fokus på fritidshemmets roll under hela året så tycker ändå Åsa Bauermeister att det är positivt att lysa lite extra på fritids just idag.

– Att fira detta är symboliskt viktigt för att sätta heldagslärandet i fokus. Vi lär oss hela dagarna – det vill säga under lektioner, raster och fritidsverksamhet, säger Åsa Bauermeister.

Pysslingen Skolor har under våren lanserat en särskild strategi som ska ligga till grunden för hur alla skolor ska arbeta för att fritidshemmen ska bidra till ökad måluppfyllelse.

Thomas Larsson är verksamhetschef i Pysslingen Skolor och har lett den grupp som tagit fram fritidsstrategin.

– En stor del av barnens skoldag är på fritidstid. En bra fritidsverksamhet leder både till en meningsfull fritid och en ökad måluppfyllelse, vilket är ett av fritids uppdrag. Tanken med denna strategi är att stärka detta arbeta på alla våra skolor, avslutar Thomas Larsson.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*