Minecraft med iPad på matematiklektionerna

Under våren har vi på Lännersta Skola fångat upp elevernas utbredda intresse för Minecraft, och tillsammans identifierat sätt att använda det i undervisningen. Jag som IKT-pedagog på Lännersta tänkte dela med mig hur detta tog fart, hur vi har arbetat denna termin och vilka tankar vi har framöver.

MinecraftLännersta

Bakgrund

Sen starten 2011 har Minecraft blivit en global succé. Många är anledningarna till varför barn och vuxna har tagit spelet till sitt hjärta. Den öppna spelmiljön som kombinerar enkelheten att börja med ingenting med det fria, ostyrda, skapandet. Allt möjligt att göra ihop med kompisar eller andra online. Med relativt kort startsträcka finns möjligheten att skapa otroliga byggen gjorda för äventyr. Den enkla grafiken är tilltalande och nätet (framförallt YouTube) är fullt med inspiration och kollaborativt tänkande.

Starten

Hos oss började resan på vårt fritids i vintras när elever uppvaktade mig (genom namninsamling, olika typer av mutor, samt ligga på golvet och böna och be) och efterfrågade möjligheten att ”spela” Minecraft på våra iPads inom ramen för vår Mediaverkstad som jag arrangerar på fritids två gånger i veckan. Min erfarenhet av Minecraft var då nästintill obefintlig, men jag visste en del om möjligheterna, och hur andra skolor hade det som inslag på olika sätt. Jag hade även (med viss avund) sett grannskolans fantastiska bygge av sin egen skola i Minecraft.

”Visa mig hur ni gör” blev mitt svar. Jag köpte in Minecraft PE (som är iPadversionen av spelet) till tio iPads och lät en grupp överlyckliga elever använda Minecraft på Mediaverkstaden. Jag observerade och ställde frågor. De visade och förklarade. Det blev snabbt tydligt vilka element i spelet som jag såg tränade viktiga förmågor, både formella (främst geometriskt skapande) och informella (samarbete). Det var spelläget Survivor som de flesta ville vara i, äventyrsläget. Där behöver du först samla ditt byggmaterial, och på natten dyker olika monster upp som måste bekämpas eller stängas ute från sin skapelse. En del barn byggde vackra hus medan andra mest drev runt och ”hackade sönder får” som en kollega uttryckte sig. Konflikter uppstod. Vem hade egentligen fått tillåtelse att vara i vems värld och vem som hade haft sönder något som någon byggt? Likheterna mellan diskussionerna vi har haft kring kojbygge på skolgården var mycket slående. Jag blev också medveten hur stark ”jag-ska-bara”-kraft spelet hade när det var dags att avsluta.

På fredagen tog jag hem en padda över helgen, utforskade spelet, och tack vare elevernas skola byggde jag med stor entusiasm min första egna skapelse.

hus1

Värdegrund och elevdelaktighet

För att överhuvudtaget kunna fortsätta med Minecraft i någon form behövde vi sätta och förankra ett gemensamt förhållningssätt. På vår skola arbetar vi med förväntningar som grupperas tre och tre under våra ledord samarbete, ansvar och fokus. Dessa tränar vi och förstärker. Jag hade med mig ett utkast till nästa Mediaverkstad och med eleverna som bollplank kom vi efter en halvtimme fram till, och spikade, följande regler. Dessa har fungerat mycket bra sedan dess.
Förväntningar Minecraft

In i matematiken

Eleverna i årskurs 2 var de som var mest sugna. Jag satte mig med läroplanen, kollade igenom övergripande mål och syften samt kursplanen för matematik 1-3. Det fanns massor med bra kopplingar. Efter möte med deras mentor och ämneslärare Sofia Johansson skapade vi ett projekt där vi satte förmågor, innehåll och ett arbetssätt som sedan genomfördes under fyra matematiklektioner. Det viktigaste valde vi var att träna eleverna i att använda geometriska begrepp och med det lära sig skillnaden mellan 2D och 3D.

Uppgiften kommunicerades till vårdnadshavarna via en lärlogg på Unikum och så gick vi igenom det första lektionstillfället med eleverna.

Skärmavbild 2016-04-14 kl. 15.56.36Skärmavbild 2016-04-14 kl. 15.56.46

Genomgången höll jag direkt i själva Minecraft och visade på projektor. Vi gick igenom arbetsuppgiften och det som eleverna behövde kunna i Minecraft. Skillnaden mellan kvadrat och kub gick tydligt att visa i den tredimensionella världen. Omkretsen på kvadrater kan räknas genom multiplikation och sedan kontrolleras genom att gå runt figuren med sin karaktär och lägga ihop en sida i taget.
Vi hade både elever som spelade Minecraft nästan dagligen, och några som var rena nybörjare. De erfarna eleverna byggde mycket snabbt och fick agera aktivt i att stödja mig, Sofia och kompisar som inte kunde lika mycket om funktionerna. Dessa växte med denna uppgift och trivdes med att vara ”experter” som kunde lära andra.

minecraftmatte

minecraftmatematik3 minecraftmatte2

Den största utmaningen var att se till att inget försvann mellan passen. Vi har inte iPads 1:1. Rätt elev måste fortsätta med rätt iPad och ingen värld får försvinna eller förstöras från iPaden. Vi gjorde listor, skärmdumpade, och sparade bilder på huset på Unikum så fort det var färdigt. Vi lärde oss mycket kring vilka inställningar som behöver användas för att maximera förutsättningar för att arbetet ska gå smidigt.

Att räkna höjden på huset hade eleverna ganska lätt för, omkrets lite svårare då vissa hus hade långa sidor. Vi ville fånga upp metalärandet med en reflektionsfrågan, där de flesta elever valde att svara på frågan vad de var mest nöjda med. Varje elev gjorde en egen lärlogg där de dokumenterade sitt arbete med svar på frågorna och bilder på sitt hus. Många tog det steget längre och la till bildtexter, visade upp huset från fler vinklar och visade interiören.

När vi var klara skrev vi ut husen i A3, laminerade, och gjorde en utställning i matsalen där imponerade skolkompisar kunde begrunda tvåornas skapelser. Vi hade även föräldramöte där jag presenterade arbetet tillsammans med övrigt IKT-arbete för intresserade.

utställning 120160414_161108

Nu var det fler elever som bönade och bad. De drog i mig i korridoren om vädjade att jag snääälla skulle prata med deras mattelärare också.

Fortsättning med år 3

Utifrån lärdomarna och entusiasmen från år 2 fortsatte jag med år 3 tillsammans deras mentor och mattelärare Viktoria Petersen. Vi har idag haft första arbetspasset. Fokus med år 3 kommer att vara skala, symmetri, och area/omkrets.

Första passet gick vi igenom förstoringar och förminskningar. Vi visade exempel på hur i skalan 1:1, 2:1 och 1:2 förhåller sig till varandra. Eleverna fick göra egna avbildningar i dessa skalor. Det tog ett tag att förstå att förstoringar i 2:1 blir åtta gånger så stora när de förstoras i tre dimensioner. Ofta glömdes en dimension bort, te.x. att en vägg inte bara får större area utan också blir dubbelt så tjock.

IMG_0801 IMG_0800 (1)

Här är vi nu. Nästa vecka kommer vi arbeta med symmetri och göra spegelsymmetriska avbilder. De kommer att få tre figurer med olika svårighetsgrad, som de ska identifiera och avbilda symmetrin i. Här under är tredje nivån (svårighetsgraden).

symmetri nivå 3
Tredje passet kommer handla om area och omkrets. Jag har byggt en tomt som de kommer få räkna på. De kommer att svara i Google Formulär så att vi kan jämföra svaren tillsammans. Treorna har inte arbetat så mycket i Google Drive, så det blir en bonus att de blir säkrare på att logga in och navigera där och lära sig ladda upp filer.

husetår3

Skärmavbild 2016-04-15 kl. 13.48.45

När de har tränat att beräkna area och omkrets på andras figurer så vänder vi på det och låter eleverna bygga utifrån givna ramar:

Bygg din egen tomt
Nu är det dags för dig att bygga en tomt. Tomten ska ha följande mått:
 1. Hela tomten ska ha omkretsen 60 meter.
  Markera tomten med ett staket eller gräns av något slag.
Om tomten är kvadratisk blir varje sida 15 meter.
Ett annat alternativ är en rektangulär tomt med två sidor som är 20 meter och två sidor som är 10 meter. Du kan även ha andra mått på dina sidor.
 1. Någonstans på tomten bygger du ett hus som har arean 20 m2
Arean beräknas längs marken och vi räknar med väggarnas yta.
Du får välja husets material och utseende själv.
 1. Någonstans på tomten bygger du något annat som har omkretsen 16 meter.
  Här är några alternativ: sandlåda, pool, altan eller rabatt.
Du får själv välja form, kvadrat, rektangel eller annan oregelbunden form.
När din tomt uppfyller alla tre kraven så är du färdig. Har du tid över kan du dekorera tomten och huset.

Ta en skärmdump av ditt hus och lägg i mappen “Elevernas hus” i Google Drive. Du har fått mappen delad av Georg.

Sista passet lär vi göra klart tomterna, och kunna arbeta i smågrupper där de ger varandra uppgifter inom geometri, skala och symmetri. Vi kommer även ha en avslutande diskussion med lämplig exit-ticket.

Målsättningar inför nästa termin

I skolans matematikgrupp har jag och matematiklärarna planerat att låta varje årskurs ha en temaperiod med Minecraft-matte nästa läsår. Innehållet kommer vara progressivt och utgå ifrån de förmågor varje årskurs vill träna på.

Vi arbetar även med andra appar såsom Toca Builders och Block Art som lämpar sig bra för våra yngre barn. Genom att låta våra äldsta barn på förskolan och våra förskoleklasser vara med i någon form kommer de ha kortare startsträcka när de möter Minecraft i skolan i år 1. Självklart finns hela Minecraft Education-paketet som en möjlig väg för oss den dagen vi har tillräcklig infrastruktur.

Avslutningsvis är en viktig fråga kommunikationen till och samarbetet med vårdnadshavarna. Här behöver vi ha en tydlig plan. Majoriteten tycker det är jättespännande och imponeras precis som vi vilka fina skapelser eleverna kan göra, och tycker det är jättekul att vi kan tillgodose fler lärstilar. Här är den vanligaste kommentaren ”tänk om mina mattelektioner hade varit så här kul!”. Vi har dock haft några mycket kritiska föräldrar som inte alls gillar att elverna ”spelar spel” på lektionerna eller ”att det räcker gott och väl med skärmtiden de har hemma, på fritids ska man vara ute”. Denna diskussion är allmän och rör hela skolans digitalisering men aktualiseras speciellt mycket då föräldrarna sannolikt har en negativ bild av Minecraft utifrån hur de uppfattar att deras barn spelar hemma. En googling på vad Minecraft tränar leder till mängder av artiklar. Mycket kan knytas till kollaborativt lärande, öppna uppgifter, det sociala lärandet, hänsyn till lärstilar och motiverande arbetsuppgifter.


 1. Lena Rockberg skriver:

  Tack för att du delar med dig! Jätteintressant och roligt att läsa om hur ni arbetat. Framförallt hur ni lyckas ta till vara elevernas intressen i kombination med styrdokumenten på ett ”naturligt” sätt. Du verkar ha koll på vad hur och varför och kan förmedla det till eleverna.
  När ska vi ha en IKT-träff på Lännersta? 🙂

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*