På Hamnskolan står jämställdhet och genus ständigt i fokus

På Hamnskolan på Södermalm i Stockholm har man under många år arbetat medvetet med jämställdhet och genusfrågor. Man pratar om “barn” snarare än om “flickor” och “pojkar”, och bland personalen pågår en ständig dialog för att kunna utveckla och stärka arbetet. Ett arbete som uppskattas av såväl medarbetare som föräldrar och som även nyligen inspirerade den italienska talmannen vid ett statsbesök.

– Det handlar ju i grunden om att leva upp till läroplanen men det som gör att vårt arbete sticker ut lite extra kommer av ett genuint intresse att bemöta barn som barn och ge dem samma förutsättningar i livet, säger Catrin Freidenvall som är rektor och förskolechef på Hamnskolan.

För henne har frågor som handlar om genus och jämställdhet alltid varit centrala och det finns även ett starkt tryck från skolans föräldrar som förväntar sig en kunnig personalgrupp och ett medvetet bemötande.

– Hos oss går även många barn med samkönade föräldrar så det är viktigt även ur den aspekten att vi tänker på hur vi bemöter barnen och inte förutsätter att familjer bör se ut på ett visst sätt, säger Catrin Freidenvall.

– Redan i förskolan pratar vi mycket om olika typer av familjer som finns och vi benämner alltid barnen vid namn eller pratar om “barn” snarare än om “pojkar” och “flickor”, berättar Catrin Freidenvall.

Ulrika Lovén är arbetslagsledare på Hamnskolans förskola. Hon lyfter fram att de flesta vill väl i sitt bemötande av barnen med att det är väldigt lätt att göra fel om man inte tänker på vad man gör.

– Därför diskuterar vi alltid dessa frågor på alla arbetslagsmöten utifrån situationer som uppstått eller om det är något vi vill utveckla, berättar Ulrika Lovén.

Hon berättar också att de nyligen gick igenom böckerna de använder på förskolan och sorterade ut ett fåtal som hade ett förlegat genustänk.

– Man kan ju självklart själv också anpassa läsningen av en bok genom att byta ut eller utelämna ord som sänder fel signaler, säger Ulrika Lovén.

Inför nästa läsår planerar skolan att köpa in mer litteratur samt att arrangera en genusföreläsning för föräldrar och pedagoger gemensamt.

– Vi vill ha stöd för att komma vidare med diskussionsfrågor och reflektion kring vårt egna arbete och bemötande av barnen. Jag tror också att det är bra att föräldrar och pedagoger får en gemensam grundkunskap kring frågorna och att även diskussionerna som uppstår i hemmet kan föra vårt arbete framåt, avslutar Catrin Freidenvall.

Läs också: ”Sju enkla tips för att stärka arbetet med jämställdhet och genusfrågor i förskolan”


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*