Elever och föräldrar fortsatt mycket nöjda med Pysslingen Skolor

När resultaten av 2016 års kundundersökning redovisas står det klart att såväl elever som föräldrar i Pysslingen Skolors verksamheter är nöjda. Sett ur ett längre tidsperspektiv så framgår det också att Pysslingen Skolors resultat varit höga och stabila över tid.

– Det känns mycket bra att få bekräftelse på att vårt tydliga fokus på att höja kvaliteten på alla våra skolor ger resultat och att våra elever och föräldrar trivs och är nöjda med vår verksamhet. Vi genomför under detta år en tydlig satsning på att utveckla undervisningen på våra skolor för att ytterligare öka kvaliteten, säger Irene Blom, utbildningsdirektör för Pysslingen Skolor.

Särskilt värt att lyfta fram är att rekommendationsgraden för förskolorna ökar från 80 % till 83 %.

– De senaste åren har våra förskolors resultat legat något lägre än vi önskat men nu kan vi se att de särskilda satsningar på att höja kvaliteten i förskolorna har gett resultat vilket vi är jätteglada för, säger Irene Blom.

En av de skolor som förbättrat sina resultat mest jämfört med förra årets undersökning är Hamnskolan på Södermalm i Stockholm. Skolans NKI-värde i grundskolan ökade från 66 till 78 samtidigt som rekommendationsgraden och trivselgraden ökade från 67 % till 87 % respektive 81 % till 91 %.

– Det känns fantastiskt att få bekräftat att våra elever och deras föräldrar trivs, känner sig trygga och är nöjda med den verksamhet vi bedriver! De senaste två åren har vi haft fullt fokus på att utveckla systematiken kring vårt kvalitetsarbete inom såväl förskolan och grundskolan som fritids. Det är ett arbete som tar tid men det känns fantastiskt att vi kan se att det ger tydliga resultat, säger Hamnskolans rektor Catrin Freidenvall.

Även om Pysslingen Skolors resultat på helheten ser mycket bra ut så finns det några enskilda skolor som sänker sina resultat i årets kundundersökning.

– Vi kan tyvärr se att vi har några enskilda skolor som ännu inte når hela vägen fram. Dessa har vi själva identifierat och har stort fokus på att utveckla dem i rätt riktning, säger Irene Blom.

Infografik: Pysslingen Skolors resultat

Fakta: Pysslingen Skolors kundundersökning

NKI (0-100)

2013 2014 2015 2016
Pysslingen Skolor totalt 69 71 72
Föräldrar – förskola 73 76 74 75
Föräldrar – grundskola 69 68 71 71
Elever – grundskola 65 65 66 65

Rekommendationsgrad (%)

2013 2014 2015 2016
Pysslingen Skolor totalt 76 79 79
Föräldrar – förskola 83 85 80 83
Föräldrar – grundskola 75 75 78 79
Elever – grundskola 67 67 69 68

Trivselgrad (%)

2013 2014 2015 2016
Pysslingen Skolor totalt 85 86 86
Föräldrar – förskola 91 91 89 89
Föräldrar – grundskola 85 84 85 85
Elever – grundskola 79 78 78 78

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*