Värdegrundfrågor i fokus för årets Primapjäs

Idag spelas årets teaterföreställning på Primaskolan Farsta. Pjäsen, som heter Spela roll?, handlar om utanförskap och är en del i skolans värdegrundsarbete.

Erina Persson, som är dramapedagog och engelsklärare på Primaskolan Farsta, har producerat och regisserat föreställningen. Hon lyfter fram att årets teaterprojekt är speciellt eftersom det är producerat av eleverna hela vägen från idé till föreställning.

– Vi började i höstas med att en grupp elever arbetade fram ett manus. Sen började en grupp med elever bestående av skådespelare, dansare och sångare att gestalta manuset i samarbeta med mig och vår musiklärare Hedvig Rosendahl. De elever som var intresserade av att bygga scenografi och skapa rekvisita till pjäsen jobbade under vårterminen med vår vår slöjdlärare och kostymör Helena Sjöstedt, berättar Erina Persson.

Valet av tema för pjäsen – utanförskap – kändes angeläget eftersom utanförskap är något som vi alla har upplevt – att känna att man inte passar in, att man inte är som alla andra, eller att man helt enkelt bara känner sig utanför.

– Jag tycker det är viktigt att prata om utanförskap för att lära barn, ungdomar och även vuxna att alla inte behöver se likadana ut, tänka likadant, känna likadant eller vara likadana. Det här är elevernas tolkning av begreppet, säger Erina Persson.

Utanförskapstemat har även genomsyrat stora delar av Primaskolan Farstas övriga verksamhet under vårterminen. Bland annat genom att eleverna har fått skapa egna dokumentärfilmer under bild- och musiklektionerna, diskutera hemlöshet på engelsklektionerna samt pratat om genetik på NO-lektionerna.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*