Förtydliga innehållet i filmen med hjälp av mindmaps

Film och mindmaps är en fantastisk resurs att använda i undervisningen. I åk 5 på Johannes Petri skola arbetar jag med boken Magic i engelska och har nu kommit till ett kapitel som handlar om medeltiden, The Middle Ages. Eftersom jag under höstterminen, då eleverna läste om medeltiden, märkte att intresset för detta var så stort valde jag att även fördjupa mig om medeltiden i engelska, nu under vårterminen. Därför har jag gjort denna mindmap som jag ska använda med eleverna. Det är ett sätt att utmana de elever som är väldigt duktiga i engelska, de kan ta detta arbete hur långt som helst, men det kommer säkerligen öka intresset för dem som tycker att det är ganska svårt med engelska. Syftet är också att få elever att titta på film med engelskt tal.

 

Det svåra är att hitta bra filmer på engelska. Många filmer är för långa, har för snabbt tal och för avancerade ord. Vissa är för korta eller har för avancerat innehåll. Jag ville att filmen skulle vara ca 20 min. Engelsklektionerna är inte så långa och många. Räkna alltså med att det kan ta tid att hitta en bra film. Ta gärna hjälp av kollegiet på skolan eller sociala medier. 

 

När jag äntligen hade hittat en bra film ville jag förtydliga innehållet med hjälp av en mindmap. Det är viktigt att eleverna utvecklar sitt ordförråd samt att alla eleverna känner att de förstår. Jag valde att göra en mindmap i “Mindmup”. Mindmup är lätt att använda tillsammans med GAFE som är min plattform. Tanken är dessutom att eleverna framöver ska göra egna mindmaps. Framöver kommer vi nämligen att arbeta med faktatexter i svenska och då är det ett fantastiskt verktyg. Filmen länkar jag till i mitten av min mindmap. Då är den tillgänglig för alla, t.ex. de som vill titta på den ytterligare en gång. Bilder gör din mindmap mer visuellt attraktiv och det är ett stöd för eleverna. Beroende på hur mycket tid du har kan du arbeta med din mindmap på olika sätt. Nedan följer några förslag.

 

 • Fråga eleverna vad de vet om medeltiden. Gör ev. en tankekarta på tavlan eller skriv upp stödord. Prata om varför en tankekarta är bra och syftet med en tankekarta.
 • Visa din digitala mindmap för eleverna. Tala om fördelarna med en digital tankekarta jämfört med om du gör den på en whiteboard.
 • Gå igenom samt översätt orden.
 • Visa filmen.
 • Ta fram tankekartan igen och fråga om eleverna eventuellt vill lägga till någon ytterligare information.
 • Skapa smågrupper. Låt dem diskutera olika teman (weapons, tournaments, protection, training…) Ev. kan du skriva ut den del av dinmindmap som lyfter detta område så får eleverna ordstöd.
 • Låt ev. eleverna byta grupp och tema.
 • Lägg gärna ett papper eller ett digitalt verktyg i mitten av varje grupp som de skriver ner saker på som t.ex. frågor, svåra ord, ny information de vill lägga till i tankekartan…
 • Läs ev. Robin Hood eller andra texter som utspelar sig på medeltiden.
 • Arbeta vidare med förmågan att kunna skriva texter på engelska. Gör en serie eller skriv en text.
 • Spela in en film tillsammans med eleverna. Var tydlig med vilket innehåll du förväntar dig, övriga kriterier samt hur lång tid de har på sig.

 

Glöm inte bort att tala om vilka strategier ni har använt er av för att förstå och göra sig förstådd.

Tänk också på att inte dela ditt orginal med eleverna. Den vill du ju kunna använda i andra klasser. Ni ska ju bygga ut den tillsammans. Du kan också börja från noll med eleverna. T.ex. hade vi i klassen en uppgift kopplad till vänliga veckan. Då skapade vi denna mindmap utifrån vad eleverna hade gjort för vänlig handling. Den kommer vi fortsätta bygga ut.

Andra tankekartor är popplet, Text 2MINDMAP och Mindmeister.

Hör gärna av dig om du har egna tips på arbetssätt samt tankekartor du vill dela med dig av.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*