Tankar kring Nottinghams föredrag på BETT

En stor förebild. En fanstastisk talare och så viktig för vår skolutvveckling. Hur ska man kunna göra James Nottingham rättvisa i ett blogginlägg?

Pass 1 Leading Learning

Han utmanar oss i våra sätt att tänka. Han ger oss hopp och menar att 90-95% av det vi gör i klassrummet har en positiv effekt för lärandet men att vi måste reflektera över vad som fungerar utmärkt. Vad ger mest effekt för min undervisning?

Den elev som kan föreställa sig en framtid och som har en vision har mycket större chans att lyckas än den elev som saknar vision. Nottingham menar att allt för många ungdomar idag saknar en tydlig vision.

“We have to overcome the barriers. See the outcome.”

 notingham

Han menar att våra mentala modeller ofta förstör för vår vision.

Vi vill ha elever som tar för sig, är självständiga och ständigt utmanar sig själva genom att delta. Men man ändrar inte elevernas mentala modeller som t.ex.

Mental models

 1. Teachers talk, students listening
 2. teachers ask questions
 3. we are praised for giving the right answer
 4. mistake should be hidden
 5. it is bad to struggle
 6. teachers decide what is right and wrong
 7. we should not question what we are being asked to do

“Test is bad”

Nottingham menar att vi testar eleverna alldeles för mycket. Testresultaten sätter ofta eleverna i fack och de tror att de är resultaten av sina test. Om testen används för att se vad jag som lärare ska lära dem vidare är de bra. Formative testing!

Jag har själv reflekterat mycket över prov, formativ bedömning och olika testsituationer. T.ex. låter jag nu för tiden alltid eleverna få tillbaka sina prov efter rättning för ytterligare en möjlighet att förbättra. Syftet med det är att de ska få möjlighet att se vad som blev fel och kunna rätta till dem. Många elever går till och med hem och lär sig det de inte kunde på provet och kan då rätta till det vid andra tillfället. Mitt mål är att de ska lära sig mer och ta ansvar för sitt lärande. Och det gör de. Efter rättning och bearbetning undervisar jag mer om det som jag tycker de behöver utveckla. Eller så kan jag höja nivån på undervisningen om jag märker att resultatet är “för bra”.

 

Nottingham poängterade också att vi inte ska ändra på hela vår undervisning, ändra bara för dem som inte lär sig. Du lyckas ju med de flesta. Det ska jag ta med mig i min undervisning!

 

“Don’t throw the baby out with the bathwater”

Pass två Resilient

(Eftersom jag tog mina anteckningar på engelska blandar jag svenska och engelska.)

Swedish students resilient (motståndskraft) is less than in many other countries.

Reasons: curling parents, too many choices,

-Many of us have been trained to be curling teachers as well as curling parents.

-We give students too many choices. It doesn’t help them. (0,04 effect size of learning)

Too many students pick the easy options. Students are being praised for 10/10 therefore they take the easy option.

Koppla inte utmaning med att jobba hårdare och utmaningar. Koppla det till

challenge = more interesting.

“I want them to aim for excellence but we don’t say that that’s enough. We say good, now it’s time for more challenges.”

IT (information technology) is good at this. In gaming you fail, fail and fail again but you don’t give up. And when you finally win – you go to a harder level.

Tanken på “Multiple intelligences” är inte något som Nottingham gillar. Han menar att det placerar elever i fack och att det är dåligt för deras uthållighet.

“We’re categorizing kids. It’s bad for their resilient. If you tell someone your very word smart, people smart, body smart… big chance is that their resilient in for ex. math will be bad. They blame the genetic. They give up”.

Vi måste börja tala mer om “Bain workout” precis som vi talar om “body workout”. Elevernas hjärnor ska vara trötta efter en lyckad dag i skolan.

Nottingham lyfte Carol Dweck arbete med “Mindset” och hur viktigt det är att eleverna utvecklar sitt mindset. Titta gärna på hennes Ted eller läs hennes bok. Jag kan rekommendera dem båda.

Strategier

Om man vill bli bättre på något ska man inte fortsätta göra det på samma sätt. Det är viktigt att vi ger eleverna strategier för att gå vidare. Uthållighet (resilient) utvecklas med framsteg. Säg inte till eleverna att gå tillbaka och försöka igen och ge dem inte svaren. Ge dem strategier som tar dem vidare.

Resilience (uthållighet) develops alongside progress.

Ofta ger vi eleverna uppgifter utan tydliga mål. Det är inte bra för inlärningen. Eleverna behöver tydliga lärandemål så att de från början vet vad som förväntas av dem. Varje lektion behöver inte alltid börja med lärandemål men när de har uppnått 2-3 kriterier, kolla så de kan och förstår och ge dem ytterligare 2-3 mål att uppnå. Vi ska heller inte vänta med feedback till i slutet av uppgiften.

 

If you want advice you need them during, not after.

 

7 steps to feedback heaven

 1. Set goals
 2. draft
 3. self/peer review
 4. Edit
 5. Teacher feedback
 6. Finalise work
 7. Grade

 

Remember: Draft is not a work. A draft will always be edited.

 

Om vi vill ha självständiga elever som anstränger sig behöver de kunna hjälpa varandra och utvärdera sitt eget arbete. Progress is reliant of students knowing what to do next.

 

3 important questions students should ask themself:

What am i trying to do?

What progress have I done so far?

What shall I do next?

 

Istället för att hela tiden titta på feedback bör vi titta på resultaten av feedback. Vi bör inte ägna oss åt timmar av skriftlig feedback. Ibland kan en beröring, ett leende, en nickning vara bäst feedback. Nottingham menar att det inte är det bästa för eleverna att alltid sätta upp färdiga arbeten på väggen i klassrummet eller på skolan.

 

What if we put up draft and final work side by side. It shows everybody that learning is a journey.

 

Det är också av stor vikt att vi utmanar eleverna när vi talar om nya begrepp. Låt dem bli förvirrade, låt dem tänka, säg inte svaret utan låt dem komma fram till svaret själva. Det tränar deras uthållighet.

 

Låt dem gärna diskutera i grupp utifrån följande:

 1. Concept (begrepp)
 2. conflict
 3. construct (Eureka! I found it!) Share it!

 

Do you get that sense of Eureka if you tell them the answer? NO! You have to struggle to get the Eureka.

 

Nu ska jag fortsätta arbeta med mina fantastiska elever och träna deras uthållighet. Som lärare kan man alltid förfina, undervisning är något som alltid kan utvecklas och fokus på lärande hellre än bara undervisning är viktigt. Jag ska dessutom bli bättre på att skriva mindre och direktkommunicera mer. Skrivandet har jag mer och mer börjat lämna åt eleverna så att de själva blir ägare av sin kunskap. Det i sig är ett steg i deras utveckling.

Ska också läsa Nottinghams bok “Utmanande undervisning i klassrummet: Återkoppling ansträngning utmaning rekreation”.

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*