Mina reflektioner från BETT

En resa till London och BETT. Mycket inspiration. Nya tankar som snurrar runt i huvudet. Många möten med fantastiska människor. Nu äntligen, lite tid för reflektion som jag gärna vill dela med mig av.

Som medarbetare i Pysslingens kvalitetsteam och som aktiv i framtagandet av Pysslingens IT strategi fick jag möjligheten att följa med till BETT mässan i London. Nästan alla Pysslingens rektorer är här för epresentation av IT strategin och för att bli inspirerade i det kommande arbetet med att implementera IT strategin på alla våra fantastiska enheter i Sverige så vi kan öka likvärdigheten och måluppfyllelsen ytterligare. Delningskulturen är viktig och skolor som redan lyckats komma långt har nu möjlighet att hjälpa dem som är i början av sin digitala resa. Det finns så mycket vilja och engagemang och jag är stolt över att arbeta i en organisation med så många förebilder att hämta inspiration ifrån. Frågorna blir allt fler vilket tyder på att tankeverksamheten och viljan att lyckas är hög. Vilken teknik ska jag satsa på? Hur ska jag lyckas höja alla lärares digitala kompetens? Hur förstärker vi elevernas lärande med digitala verktyg? Hur gjorde ni?

Igår lyssnade jag på Frida Monsén, digital utvecklingsledare och en del av ledningsgruppen på 1-1-skolan Fjällenskolan i Järfälla kommun, om hennes utmaningar och framgångsfaktorer. Hon pratade om riskerna med “en person-100 roller” något som jag tycker det är viktigt att reflektera kring. En skola behöver både en IT tekniker som är expert på det tekniska och en, men gärna flera, IKT pedagoger som driver arbetet med digitaliseringen i klassrummen för högre måluppfyllelse. En person kan och ska inte göra  allt. Målet måste vara att var och en ska äga sin egen digitala kompetens. Vi måste ställa oss frågan vilken digital kompetens som behövs för att klara av att möta de digitala behoven på våra skolor och förbereda barnen och eleverna för framtiden.

Under dagens föreläsning med Karin Källander och Sara Lindqvist blev det tydligt vilken skillnad de digitala verktygen gör för elever i behov av stöd. De kan få texter upplästa, tala in text, göra presentationer med hjälp av avatarer och slipper då stå inför hela klassen och presentera. Jag har själv erfarenhet av elever som aldrig lyckats producera en text men som med hjälp av talsyntes lyckats. Det ger dem en tro på sin egen förmåga och den glädje och stolthet de ofta känner är fantastiskt att få ta del av som lärare. Tankekartor och planeringar i popplet och SimpleMind+ är också fantastiska verktyg. Likaså möjligheten att äntligen kunna tala in sms och andra meddelanden. Legimus ger eleverna möjlighet att gratis lyssna på böcker i all oändlighet.

Kvalitetsteamets uppgift blir nu bland annat att stötta genom workshops i Stockholm och Göteborg för framtagandet av IT strategin, vara värd för Google Summit, hålla i GAFE utbildning för alla rektorer och vara ett bollplank för alla skolor som vill ha tips om hjälp. Jag ser fram mot att ta del av alla skolors IT strategier som ska vara färdiga senast 1 september 2016 och sen följa det arbetet som kommer ske ute på skolorna.

“Comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there”

Nu måste vi våga utmana oss själva och besöka platser vi kanske aldrig tidigare varit på. Vi måste våga dela med oss och lära tillsammans. Det kollegiala lärandet måste stå i fokus.

bett1

Karin Källander och Sara Lindqvist

bett2

Vad är digital litteracitet? Läs gärna Maria Rasmussons avhandling “Det digitala läsandet”.


 1. Joakim Andersen skriver:

  Hej!

  Finns det möjlighet att ta del av er plan för IT strategin och få en inblick i hur diskussionen ser ut redan nu?
  Mvh
  Joakim Andersen
  Atheneskolan

  1. Anna Wremborn skriver:

   Förlåt, menade du JP:s IT plan?

 2. Anna Wremborn skriver:

  Hej Joakim.
  Din rektor har fått den per mail så be henne dela den till dig. Hon fick den även i en presentation som gjordes på BETT. Vi kommer ev. göra en sista revidering men den är att läsa för alla.

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*