Besök på The Flitch Green Academy

Som en del av Caperios program under BETT har deltagarna möjlighet att besöka ett antal olika skolor. I förmiddags besökte jag och cirka 30 andra The Flitch Green Academy.

The Flitch Green Academy är en lite byskola som ligger en dryg timmes bussresa norr om London. Skolan är en så kallad Apple RTC-skola, vilket innebär att skolan fungerar som ett regionalt utbildningscenter kopplat till Apple, så teknikutrustningen bestod främst av olika Mac-datorer och iPads. Alla (som jag uppfattade det) klassrum var dessutom utrustade med Apple TV så att både elever och lärare lätt kunder skärmdela med varandra.

Jag frågade en av eleverna om det inte missbrukades – för om man inte satt några lösenord på de olika skärmarna som Apple TV-maskinerna är kopplade till kan ju vem som helst (som är på WIFI-nätverket) dela sin skärm eller något annat från sin device på vilken klassrumsskärm som helst – men han sa att det inte brukade hända. Och förmodligen är det väl så att det är ett roligt bus i början men när tekniken är en självklar del av vardagen försvinner det roliga i att busa med den.

Skolans rektor, Mr Nathan Lowe, inledde vårt besök genom att tillsammans med en av lärarna presentera skolans inriktning och hur de tänker kring lärande och teknikinkluderingen. De betonade att “technology is embedded in the whole school, not just a gimmic” vilket (om man säger det och verkligen menar det) innebär att man har kommit långt.

De betonade vikten av att fånga elevernas intresse för att lärandet ska kännas relevant och där kan tekniken – förutsatt att den används rätt – bidra med lärandeaspekter som inte hade kunnat uppnås annars. “If you can do the same thing with a pen, you don’t enhance the learning”.

Om man exempelvis kan minska tiden det tar att rita en graf manuellt genom att istället låta ett datorprogram göra det, har man möjlighet att istället ta lärandet kring grafers funktion vidare till en högre nivå.

Aspekten av att olika människor lär sig på olika sätt är också väldigt central här och de pratade om hur viktigt det var att bygga in olika möjligheter för barn att lära sig på olika sätt i lektionerna. Detta blev väldigt konkret och tydligt vid klassrumsbesöken då eleverna ofta arbetade med samma uppgift fast med helt olika verktyg.

En reflektion som jag tror att flera av oss besökare gjorde var hur de lyckas hålla en sån hög nivå på teknikkunnandet bland samtliga medarbetare för att använda tekniken på ett lika naturligt sätt som man använder penna och papper ställer ju trots allt en del krav på att medarbetarnas kunskapsnivå. En av besökarna ställde faktiskt frågan och rektorns svar var att de ägnar en ganska stor del av sina personalmöten åt att just vidareutveckla sin egen kunskap och kompetens. Till stor del hjälps personalen åt att lära varandra men delvis har de också fått utbildning av Apple.

När några av eleverna fick frågan om hur teknikanvändandet påverkar deras eget lärande var de eniga kring att tekniken gjorde undervisningen mer utmanande och de poängterade också att de sällan tycker att böcker räcker som resurs. De upplevde också att tekniken gjorde dem mer oberoende.

Här är några exempel på vad vi såg i klassrummen:

IMG_4151 IMG_4156 IMG_4177 IMG_4181 IMG_4195 IMG_4199 IMG_4209 IMG_4210


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*