Besök på Bowes Primary School

På dagens andra skolbesök, under Caperios program under BETT, besökte jag Bowes Primary School i norra London. Skolan är en del av en större skolorganisation, Bowes Learning Alliance och stack väl ut bland annat genom att de bedömts som outstanding flera år i rad av Englands motsvarighet till Skolinspektionen.

Skolans associate Headteacher Androulla Nicou lyfte att deras viktigaste framgångsfaktorer handlade handlar om viljan till lärande – på alla nivåer och skola strävar efter nära samarbete med så väl elevernas familjer som med andra skolor. De lär också barnen att tidigt ta ägandeskap och kontroll över sitt eget lärande.

Skolan är en så kallad distinguished Apple School och tekniken finns integrerad genom hela verksamheten.

Androulla Nicou betonade att man måste se tekniken som naturliga verktyg, precis som papper och penna. I olika sammanhang använder man olika lärverktyg och tekniken får inte ses som  en “belöning” som man får ta del av en stund ibland. “If a child wants to write, you wouldn’t say I’ll give you a pencil on Thursday.

För att sätta lärandet i ett sammanhang var skolans undervisning uppbyggd kring olika teman som de kallade learning journeys. Varje klass valde sin egen learning journey och ägnade ungefär sex veckor åt den. För att förstärka den positiva känslan kring temat ytterligare fick klassen utsmycka sin egen klassrumsdörr utifrån temat.

Några tekniktips från Bowes Primary School:

  • De använde programmet Look@Me för att dokumentera elevernas lärande. Med hjälp av en app kunde läraren exempelvis fotografera något som eleven skapat, kommentera, utvärdera lärandet och dela med elevens föräldrar.
  • Appen Showbie använde vissa lärare för att eleverna skulle kunna se samma innehåll på sin skärm som läraren hade på sin skärm.   

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*