Fortsatt höga och stabila resultat för Pysslingen Skolor

Idag släpps Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2014/15. Där framgår att såväl måluppfyllelse som meritvärde fortsätter att öka jämfört med tidigare läsår. Den årliga kundundersökningen visade också att elever och föräldrar i både förskolan och grundskolan fortsatt uppskattar Pysslingens Skolor.

– Det finns mycket under det gångna året som vi kan vara stolta och glada över! Vi förbättrar oss när det gäller såväl våra kunskapsresultat som flera av resultaten i vår kundundersökning, säger Ingela Hamlin, kvalitetschef för Pysslingen Skolor.

När det gäller de formella kunskapsresultaten för grundskolan framgår att Pysslingen Skolors ökar sitt meritvärde från 234 till 240 poäng. Det kan jämföras med rikssnittet som ligger på 225. Andelen grundskoleelever som når målen i alla ämnen ökar marginellt, från 84,6 föregående år till 84,8, under läsåret 2014/15. Detta kan jämföras med hela riket som ligger på 77%. Tittar man på gymnasiebehörigheten så når Pysslingen Skolor upp till drygt 92%, medan motsvarande siffra för riket är 85,6%.

– Ser man till enskilda skolor kan vi även konstatera att sju av våra grundskolor placerar sig bland de hundra skolor som har högst meritvärde i Sverige, säger Ingela Hamlin.

De sju skolor som placerar sig bland de 100 skolor som har högst meritvärde i Sverige:
Alfaskolan – 291
Montessoriskolan Castello – 288
Milstensskolan– 276
Fenestra Nya Hovås – 271
Maria Montessori-skolan – 270
Karl Johans Skola – 270
Friggaskolan – 267

I förskolans kvalitetsverktyg LärandeIndex samt Funktionell kvalitet ser vi något sjunkande resultat. Samtidigt ligger föräldrarnas bedömning av våra förskolor fortsatt på en stabilt hög nivå.

– Utifrån årets resultat har vi påbörjat ett utvecklingsprojekt för att öka kvaliteten på undervisningen inom våra förskolor, säger Ingela Hamlin.

Pysslingen Skolor har åtta förste förskollärare utsedda och dessa kommer under våren att hålla i forbildningsinsatser för både barnskötare och förskollärare inom flera områden bland annat Matematik och Språk och kommunikation.

– Inom Pysslingen Skolors förskolor sjunker värdena inom de båda mätverktygen Funktionell kvalitet och LärandeIndex magninellt jämfört med föregående år. Samtidigt ligger föräldrarnas bedömning av våra förskolor kvar på en stabilt hög nivå.

Pysslingen Skolors värden i kundundersökningen förblir stabilt höga:

Förskola – föräldrar

2015 2014 2013
Lärmiljö 82 83 81
NKI 74 76 73
Rekommendationsgrad 80 85 83
Trivselgrad 89 91 91

Grundskola – elever och föräldrar

2015 2014 2013
elever föräldrar elever föräldrar elever föräldrar
Studiemiljö 72 76 72 74 72 74
NKI 66 71 65 68 65 69
Rekommendationsgrad 69 78 67 75 67 75
Trivselgrad 78 85 78 84 79 85
Undervisning 71 76 72 73 71 73

– Under läsåret 2014/15 sjösatte vi vår läsa-skriva-räkna-garanti fullt ut på våra skolor. Under nuvarande läsår kommer vi arbeta vidare med den som metod för att säkerställa att alla barn och elever får så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas bättre med sin utbildning, säger Ingela Hamlin.

Här kan du ta del av hela kvalitetsrapporten >> 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*