Från Brevik till Nordpolen

Att ett bra språk och en god läsförmåga är nyckeln till skolframgång råder det inga tvivel om ifall man tittar på forskningen. Detta antagande ligger också till grund för ett nystartat utvecklingsprojekt på Brevik Skola, F-6, i Tyresö – att bli en läsande skola av stora mått och vägen dit går via Nordpolen.

– Nu när vi har ett stort och visualiserat mål – att tillsammans läsa 340 mil till Nordpolen – läser våra elever som aldrig förr, berättar skolans rektor Anna Hansson-Bittár.

I projektet, som går under namnet En läsande skola, noteras allt som barnen läser, främst hemma, textmängden mäts och skrivs ner för att läggas samman och bli en del av vägen från Tyresö till Nordpolen.

– I varje läst bok mäter vi textradens längd och tar det gånger antalet rader på en genomsnittlig boksida. Detta multipliceras sen med bokens antal sidor för att få fram hur lång sträcka en viss bok har bidragit med på vägen till Nordpolen. På så vis blir det också ett matematikprojekt. Har man det besvärligt med läsningen så gäller att man får räkna varje läst rad som två eller tre rader om man önskar det, säger Anna Hansson-Bittár.

Även förskolebarnen och de yngre skoleleverna deltar i projektet och här räknas de böcker som de vuxna läser högt för barnen.

– Framstegen visualiseras genom färgglada flörtkulor i en glascylinder som står vid huvudentrén, en flörtkula för varje läst bok i förskolan och skolan, berättar Anna Hansson-Bittár.

Att Brevik Skola valt att fokusera särskilt på språk och läsning är baserat på en analys av vårterminens resultat.

– Även om flertalet av våra elever har goda skolresultat och vi står oss väl jämfört med andra skolor så behöver vi öka jämlikheten, våra pojkar behöver i större utsträckning bli läsande barn, säger hon.

I samband med att projektet startade skickade Anna Hansson-Bittár ut ett läsbrev till alla föräldrar på skolan. Där beskrev hon bakgrunden till projektet och lyfte även fram de viktiga kunskaper som finns kring goda läsvanor och skolframgång.

– Det är angeläget att våra föräldrar förstår vikten av ett gott ordförråd och att vi behöver läsa mycket och ofta för barnen, redan från det att de är små. När ordförrådet är knappt är det svårt att komma ikapp och det påverkar möjligheten att klara skolan. Nu när vi har lyckas förmedla sambandet mellan läsning och skolframgång är det inte svårt att få med sig föräldrarna, säger hon.

Vid läsårets start presenterade skolans rektor och pedagogerna projektet för barnen och föräldrarna. Tävlingsinslaget – att tillsammans läsa hela vägen till Nordpolen – är ett sätt att nå alla elever på skolan.

– Genom att likna läsningen vid en sport kan vi få alla barn att träna, alla vet att man behöver träna för att bli bra på en sport så nu tränar vi varje dag och vi ska bli bäst på att läsa i Tyresö, eller i Stockholm eller varför inte i hela Sverige, säger hon.

Att skolans elever tränar och tävlar tillsammans, snarare än mot varandra, har också bidragit till en härlig känsla av att ingå ett stort, gemensamt och spännande projekt.

– Man kan säga att vi skapar ett läsgrupptryck och det fungerar, säger Anna Hansson-Bittár.

Skolans viktigaste dagliga läxa är numera att läsa och varje morgon vid skolstart får barnen återberätta vad de har läst hemma föregående kväll.

Hon berättar att återkopplingen från barn och föräldrar är positiv och glädjande.

– En pappa berättade att läsprojektet påverkat familjen så pass att de bytt ut datorspelen mot läsning, nu gäller böcker som vardagsgodis och paddor som lördagsgodis. Den hälsningen går att leva på länge, säger Anna Hansson-Bittár.

Hon lyfter fram att det är fantastiskt att gå omkring i skolan och höra elever som knappt öppnat en bok tidigare med iver prata om läsning och hon betonar att skolan är försiktig med att ha synpunkter på vad barnen läser utan det viktiga är att de läser.

– Vi har barn som varit helt ointresserade av läsning som nu läser allt de kommer över. Det känns stort, säger hon.

Nu när läsningen går bättre än förväntat räknar skolan med att ha nått Nordpolen lagom till skolavslutningen juni 2017.

– Då ska vi fira, vi vet ännu inte hur men någon slags ceremoni kommer det att bli, berättar Anna Hansson-Bittár.

Läsprojektet En läsande skola löper under två år.

– Att få en läsande skola är ju inget man ordnar med tillfälliga insatser, först på lång sikt kommer vi att kunna se vad vårt läsprojekt för med sig gällande skolresultaten, men klart är att detta är vårt roligaste projekt någonsin, avslutar Anna Hansson-Bittár, rektor på Brevik skola.

Denna text finns också publicerad i Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2014/15. 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*