2015 års Alfapriser utdelade

Den 10 december har årets Alfapriser deltats ut. Priserna delades som vanligt ut i kategorierna naturvetenskap, samhällsvetenskap och litteratur men nytt för i år var även att ett pris i kategorin Konst & Design delades ut. Priserna delades ut under den årliga Alfalunchen.

Syftet med Alfapriset är att främja nytänkande och innovation bland skolans elever.

– Att eleverna tränar sig i att tänka innovativt och lösningsfokuserat hjälper dem även att utvecklas ytterligare mot ännu högre kunskapsmål, säger Alfaskolans rektor Mi Åberg-Anell.

Valet att instifta den nya priskategorin Konst & Design är ett sätt att även främja kreativitet, design och skapande..

– Konst & Design-priset är ett viktigt komplement till de akademiska priserna och ett sätt att uppmärksamma att eleverna på Alfaskolan är talangfulla i så mycket, säger Mi Åberg Anell.

Pristagarna utses av skolans vetenskapliga råd tillsammans med lärare och andra personer med särskild kompetens inom områdena.

Årets pristagare är:

Priskategori: naturvetenskapliga klassen, yngre, år f-4
Pristagare: Nadine Khalaf, 4A
Bidrag: ”GPS”
Motivering: Ett hjälpmedel som kan vidareutvecklas till att kompensera med hjälp av befintliga sinnen
Pristagare: Sofia Örgun, klass 3
Bidrag: ”Tacosnodd”
Motivering: Uppfinning som gör att du kan bemästra det som annars brukar falla isär och på ett stilfullt sätt avsluta måltiden utan gnäll.

Priskategori: naturvetenskapliga klassen äldre, år 5-9
Pristagare: Michael Gladborg, klass 9
Bidrag: roTaTion
Motivering: En enkel lösning på ett uppenbart problem med en tydlig beskrivning där man vänder undersidan till ovansida och din bakdel får en fördel.

Priskategori: samhällsvetenskapliga klassen, yngre, år f-4
Pristagare: Eva Margrèt Halldòrsdòttir, 2B
Bidrag: ”Vänskapsvantar”
Motivering: Det vinnande priset i samhällsvetenskap ”kategori yngre” utgår från ett väldigt vanligt problem i skolan. Hon presenterar en praktisk uppfinning, som ska hjälpa till att lösa konflikter som uppstår mellan elever. Med uppfinningsrikedom och kreativitet i såväl utförandet som i färgvalet vill hon hjälpa elever att lättare bli vänner igen, efter att de bråkat med varandra. En gemensam vante, där man håller varandra i handen medan man promenerar runt och löser problemet genom att prata, ska göra det lättare att bli vänner igen.

Priskategori: samhällsvetenskapliga klassen, äldre, år 5-9
Pristagare: Felicia Israelsson, 8A
Bidrag: ”Läsning – Bron där unga möter äldre”
Motivering: Priset presenterar en förhållandevis enkel lösning på en tillsynes växande problematik i samhället. Författaren konstaterar både brister i läsförmåga och läsförståelse hos våra unga och en ökande ensamhet i den åldrande befolkningen. Idén bygger på att skapa broar mellan generationer och därigenom bidra till en förbättrad läsförmåga hos unga och minskad ensamhet hos äldre. Författaren ser också flera andra positiva följdeffekter, t.ex. ökad förståelse mellan generationer. Genom att skolan skapar ett samarbete med äldreboenden, sjukhus och pensionärsföreningar i närområdet kan eleverna regelbundet besöka de äldre och få hjälp och stöd med läsningen.

Priskategori: litteratur, yngre, år f-4
Pristagare: Nina Fredriksson, 2A
Motivering: För en välformulerad skickligt skriven berättelse, trots skribentens unga ålder. För fantastiska formuleringar och genomgående hög kvalitet. Med ett tänkvärt budskap om att överdriven försiktighet, ibland kan utgöra en fara

Priskategori: litteratur, äldre, år 5-9
Pristagare: Micael Gladborg, klass 9
Motivering: För en stilistiskt skickligt skriven text, med en poetisk ådra. För en stark och gripande läsupplevelse, trots sitt mörka tema. För ett målande och fantastiskt språk, som håller genomgående hög kvalitet
Pristagare: Isabelle Grönquist, 7A
Motivering: För ett enkelt språk, där starka känslor förmedlas. En berättelse som fängslar och berör, redan från första raden. En spännande berättelse som väcker lusten att vilja läsa vidare

Priskategori: Konst & Design
Pristagare: Milla Sandin, 8B
Motivering: För en genomgående hög kvalitet, genom sin färg, form och djup. För ett gripande aktuellt tema som berör oss alla genom sitt känslomässiga uttryck. För en nyskapande och nytänkande målning, som representerar människor på flykt.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*