Tips från Internetdagarna

I måndags och tisdags genomfördes konferensen Internetdagarna i Stockholm. Det är en konferens som arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige och riktar sig till alla människor som på något sätt jobbar med internet – alltså alla.

Utöver ett flertal intressanta keynote-talare var konferensen uppdelad i olika spår som riktade sig till olika branscher, professioner och intresseområden. För skolintresserade erbjöds spåren ”Ska alla barn bli programmerare” och ”Innovation & framtidens skola”

Jag tänkte här sammanställa några av de delar som jag tyckte var bäst och viktigast. Det mesta finns dessutom filmat så man har möjlighet att titta på det i efterhand.

Konferensens första keynote-talare Hillary Mason pratade om hur ”big data” gör världen bättre genom att det ger oss möjlighet att göra komplexa sammanhang i världen mer begripliga.

Dan Sinker gav sedan en mycket dystopisk analys kring internets utveckling utifrån att tjänster som Facebook (som strävar efter att allt innehåll ska finnas inom det egna systemet) håller på att utvecklas till ett kasino där besökaren stängs inne vilket helt går emot tanken kring den öppna webben.

Spåret ”Ska alla barn bli programmerare” inleddes av att Kristina Alexanderson som är chef för Internet i skolan gav sitt svar på frågan.  Hon menade att beroende på hur man läser läroplanen kan man redan tolka det som att skolan bör lära ut programmering. Hon lyfte fram att en viktig aspek kring varför skolan ska lära ut programmering handlar om ansvar. Det handlar om att lära sig att datorer styrs av människor och att dessa människor har värderingar. När man lär sig programmera behöver man också lära sig att det är en kunskap som kommer med makt, och med makt kommer ansvar. Det handlar om att barnen ska vara medvetna om det ansvar de har för vad de skapar eller vilket ansvar de kan kräva av dem som skapar. Se Kristina Alexandersons inledning här.

Christina Löfving, delade med sig av sina erfarenheter av programmering med Scratch. Hon menade att programmering i skolan handlar om att skapa delaktighet och att eleverna ska förstå sin samtid. När hennes elever skapar enkla spel eller berättelser i Scratch kan detta kopplas till centralt läroplansinnehåll från såväl teknik som musik, bild, matematik och språk. Hon menade också att ett bra sätt att komma igång med programmeringen är att helt enkelt bara börja så får man söka information och ställa frågor efter hand. Se Christina Löfvings föredrag här.

Mikael Tylmad berättade hur han tillsammans med kollegor utvecklas webbvertyget http://www.profyma.se för att med hjälp av Javascript-programmering undervisa i gymnasiets fysikkurser. Han menade det är viktigt att använda sig av en webbmiljö så att allt funkar i klassrummet. Om det finns barriärer för att komma igång, i form av exempelvis strulande datorprogram, så är det svårare att få eleverna motiverade. Han tipsade även om sajten koda.nu som han tycker är ett bra verktyg för högstadiet. Se Mikael Tylmads föredrag här.

Agneta Hedenström berättade om sitt arbete med bland annat Luleå Maker Space. Hon anser inte att programmering behöver vara ett eget skolämne men att det bör finnas med i alla ämnen i större eller mindre utsträckning just för att skolan måste spegla ett modernt samhälle. Se Agneta Hedenströms föredrag här.

Måns Jonasson lyfte fram att även om alla barn inte ska bli programmerare så måste alla barn förstå programmering och kunna knäcka koden bakom. Även han lyfte fram Scratch som ett bra verktyg att börja med eftersom man jobbar i en relativt enkel miljö med att träna viktiga färdigheter som gör en till programmerare. Han lyfte även fram vikten av att barnen lär sig att bli producenter och inte bara konsumenter inom den digitala världen.

Måns Jonasson har även skrivit boken ”Barnhack – kom igång med Scratch” som är en utmärkt introduktion för den som vill börja med programmering. Kursen finns även som film. Se Måns Jonassons föredrag från Internetdagarna här.

Peter Parnes pratade på temat skaparkultur. Han är forskare och har bland annat skrivit rapporten ”Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan”. Han ligger även bakom webbtjänsten ”Skaepiedidh – framtidens skapande i skolan”Se Peter Parnes föredrag här.

En annan inspireraden keynote-talare var internetaktivisten Nnenna Nwakanma som belyste att faktiskt bara en tredje del av jordens befolkning är uppkopplade på internet. Hon driver visionen ”hela internet, för alla människor, hela tiden.”

Det här var några av de programpunkter som jag tog del av och som jag tyckte var mest intressanta men det finns betydligt mer att ta del av här >>


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*