Vi delar med oss och inspireras av varandra

Äntligen IKT träff igen och vi blir fler för varje gång. 20 pedagoger/IT ansvariga och ca 13 skolor var representerade.

Google formulär och självrättande prov

Arvid Nilsson, IKT pedagog och lärare i idrott och matematik från Karl Johans skola i centrala Örebro, inledde dagen med att berätta om självrättande prov i Google formulär. Även Magnus från Karl Johans skola som också arbetar med detta var med och handledde oss när det var dags för workshop. Självklart avslutade vi dagen med en utvärdering gjord i just Google formulär.

google formulär arvid2

 

Fördelar med Google formulär är att när de väl är gjorda är de tidsbesparande eftersom de är självrättande. Det finns 7 olika frågetyper och svaren kopplas automatiskt till ett kalkylark. Textfrågor måste såklart rättas av läraren men övriga svar analyseras automatiskt. Det kan, förutom som prov, användas som en enkel kunskapskontroll innan prov och test av grundkunskap innan ett nytt område. Det gynnar det formativa arbetssättet. Läraren får snabbt en bild av klassens och elevernas nuläge och kan utifrån det planera undervisningen. För att skapa frågorna behövs en dator men för att besvara går det bra att använda surfplatta. Det går också bra att distribuera formuläret via google classroom. Arvid använder sig av http://www.korta.nu

för att distribuera länken.

 

Här hittar du en skärminspelning som beskriver hur Arvid praktiskt arbetar med denna typ av prov; http://korta.nu/pi9

 

Frågor och funderingar som vi behandlade:

 

  • För att använda Google formulär behöver du ett Google konto.
  • Arbetssättet gynnas av att man har 1-1
  • Användningsområden. Prov, exit-ticket, datainsamling, m.m.
  • Läromedelsföretagen borde distribuera digitala prov.
  • Frågan om fusk kom upp eftersom prov görs på dator eller iPad med tillgång till internet. Arvid brukar låta eleverna sitta i en hästsko och så placerar han sig själv i mitten. Detta gör att han har koll på alla skärmarna. Sen gäller det att ställa bra frågor som kräver elevens egna tankar och kunskaper. Det är svårt att snabbt googla fram svar på påståenden.
  • Skolans ledning måste se till att ge lärare/pedagoger tid att skapa. Hur är delningskulturen? Dela mera-kultur måste till för att man ska spara tid.
  • Hur examinationsfrågor kan formuleras för att täcka in stora delar av de förmågor som finns i kunskapskraven. Genom påståenden så kan eleverna vissa prov på reflektion, metalärande och analys även om det är en kryssfråga rent tekniskt. Genom att kombinera alternativ minskar man också möjligheten avsevärt att eleven kan ha rätt via slump.
  • Möjligheterna för mer avancerad användning är stora. Exempelvis kan man tillverka formulär som grenar sig beroende på elevers svar. Därigenom kan du principiellt tillverka prov som anpassar svårighetsgraden efter elevens visade förmåga. Eller om en elev svarar fel på en uppgift får den automatiskt en ny uppgift av samma typ.

 

Programmering med http://www.code.org

Anna Sommer, IKT pedagog från Myrängsskolan i Huddinge, berättade för oss om hur hon har  arbetat med kodning med eleverna i åk 2. Anna talade om vikten av att man från början ser till så att eleverna förstår de olika begreppen som man använder inom programmering, t.ex. algoritm, program, loop, debugging (hitta felet i algoritmen), händelse, villkor m.m. Anna inledde t.ex. med att eleverna skulle försöka få Anna till tavlan för att rita en smile-gubbe genom att ge henne instruktioner. Eleverna arbetar alltså både med och utan dator. De skapade bl.a. flappybirdspel. Anna visade en film från elevernas arbete.

Anna S

Vi hade också ett videosamtal med Christine Johnsson som driver nätverket ”framtidens språk”. En del i detta är Code week. Det är och kommer de närmsta åren vara brist på arbetskraft inom IT. Det är också stor brist på kvinnor inom IT. Detta är något nätverket vill ändra på. Hon menade att likvärdigheten måste öka ute på våra skolor. Vi måste ge eleverna grundläggande färdigheter som de har användning av i framtiden och IT är en del av den kunskapen skolan måste erbjuda.

 

Vi hoppas att många skolor inom Pysslingen kommer vara med och delta i olika projekt inom kodning den 10/11-18/11. Klicka på länken om du vill veta mer om Christinas projekt och code week.

http://www.framtidenssprak.se

http://codeweek.eu/

 

Aurasma för varierande lärstilar

Georg Philips, IKT-pedagog på Lännersta skola i Nacka, höll i en workshop om förstärkt verklighet. Vi fick gå en tipspromenad med hjälp av Aurasma och Socrative.

Förstärkt verklighet är häftigt och kan användas för att öka motivationen och väcka lärlust, vilket i sin tur skapar inkludering då fler lärstilar får ta plats i klassrummet. Det är definitivt verktyg som om de används rätt både kan modifiera och omdefiniera lärandet.

Aurasma

Aurasma kopplar ett digitalt media såsom en film eller en bild till en fysisk bild som användare håller kameran över. Det kan användas på många sätt, både i och utanför skolan. Arbetssätt som vi diskuterade var bland andra olika typer av rundvandringar/tipspromenader, vernissage/presentationer där elever kan berätta om sitt alster, instruktionsfilmer, introduktioner till ämnen, förklarande filmer kopplade till bilder på skåp t.ex. hur allt ska stå i skåpet, information om hur man ska ta ett ackord, som del av flipped classroom. Vi spånad även i att läromedel kan göras levande genom att koppla filmer till sidor/grafik i boken.

http://www.aurasma.com

http://www.socrative.com

 

Elements4D för NO lärare

Ett annat verktyg inom förstärkt verklighet som vi blev presenterade för är Elements-4D. Aron som arbetar på Montessoriskolan Castello gav oss tipset. Här kan vi utforska grundämnen som är placerade på olika sidor av en tärning. Genom förstärkt verklighet så kan vi bland annat se ämnenas aggregationstillstånd och hur de reakterar med andra grundämnen och bildar molekyler. Element-4D är enkelt att komma igång med. Skriv ut fyra papper, vik dem till tärningar och filma dem genom appen.

http://elements4d.daqri.com/

 

Google summit

Avslutningsvis berättade Anna Wremborn och Uffe Larsson om Google Summit som kommer gå av stapeln på Johannes Petri skola den 23-24 april. Föreläsare från hela världen kommer och utbildar oss i GAFE. Detta är en stor satsning inom Pysslingen. Innehållet passar allt från nybörjare till avancerad användare och du kan även certifiera dig. Så vad väntar du på? Anmäl dig tillsammans med några kollegor. För mer info:

https://docs.google.com/document/d/1Zx6FD1KayCN2BipKs6nXtZV_AKFB7ELVNgNI8kZcF6Q/edit

Nästa IKT träff är den 20 november. Varmt välkomna önskar

anna.wremborn@pysslingen.se och lena.rockberg@pysslingen.se

 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*