Jorielskolan får extrapengar av Statens kulturråd

Jorielskolans elever vid konserten Samspel

Statens kulturråd har beviljat ett tilläggsbidrag med totalt 94 000 kronor till Jorielskolan i Stockholm. Bidraget, som delas ut inom projektet Skapande skola, är till för att skolan ska kunna fortsätta det pågående musikprojekt Samspel som skolan driver tillsammans med Länsmusiken i Stockholm

Musikprojektet Samspel har pågått under höstterminen 2014 och resulterat i en minisvit i fyra delar för en saxofonkvartett, en slagverkare samt för olika specialinstrument såsom iPads, bygelbas, rytminstrument och knappar med inspelade ljud, framförd av elever från Jorielskolan och en ensemble från Blåsarsymfonikerna den 3 oktober 2014.  

Tilläggsbidraget gör så att det uppskattade musikprojektet nu kan komma alla skolans elever till del. 

– Fantastiskt roligt att få detta bidrag så att vi kan genomföra denna konsert en gång till med ytterligare elever på skolan. Skolans musiklärare med speciallärarbehörighet har gjort ett mycket bra förarbete för att kunna genomföra det på ett så lyckat sätt allt utifrån allas individuella förutsättningar, tillsammans med våra elever, lärare, resurser och assistenter, så extra roligt att vi får göra det igen med flera av våra elever, säger Cecilia Hansen, rektor för Jorielskolan. 

– Detta är väldigt utvecklande för våra elever inom många ämnen och stärkande i allas lika värde. Alla kan, bara man har personer runt omkring sig som tror på de, och det gör vi alla på Jorielskolan. Denna kommande konsert kommer med all säkerhet att bli minst lika lysande som den vi genomförde tillsammans med våra aktörer under hösten, så varmt välkomna hälsar vi er alla, säger Cecilia Hansen. 


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*