Maasoumeh Bolkheir ny förskolechef på Förskolan Fenix och Förskolan Mimer

Den 1 augusti tillträdde Maasoumeh Bolkheir tjänsten som förskolechef för Förskolan Fenix i Kista och Förskolan Mimer i Sundbyberg. Maasoumeh Bolkheir har en bakgrund som förskollärare och har arbetat som förskolechef sedan 2006. Närmast kommer hon från en tjänst i på en förskola i Uppsala.

Maasoumeh Bolkheir vill utveckla förskolorna med fokus på musik, språk, hälsa och natur – ett utvecklingsarbete som redan påbörjats.

– Vi har börjat arbeta med musik som medel när när det kommer till språk och lärande. Vi kommer ha att ha fortbildning av medarbetarna inom kort då vi kommer fokusera på just musik och hur man kan använda olika instrument med barn i olika åldrar.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*