Om oss

Välkommen till Karin Boyeskolan – den läsande och skrivande skolan där kunskap och trygghet går hand i hand

På vår skola står undervisningen i fokus. Nyfikna elever och engagerad personal skapar en spännande och fruktbar lärandemiljö för våra unga. Vi utgår givetvis från skolans styrdokument, såsom läroplan och kursplaner, men också utifrån den verklighet och vardag vi lever i och som eleverna ska förberedas inför, både vad gäller vidare studier och kommande yrkesliv.

 

Ända sedan skolan startade har vi haft fokus på att läsa och skriva – Karin Boyeskolan är den läsande och skrivande skolan. Vi lägger stor vikt vid fördelarna med att vara en van läsare, både av skönlitteratur och av andra textgenrer. I samtliga ämnen förekommer skönlitteratur som ett naturligt inslag. Vi håller också jämna steg med den digitala utvecklingen. Alla elever i åk 6-9 har egna iPads, och för de yngre åldrarna finns klassuppsättningar som dagligen används. Vid sidan av iPads arbetar vi givetvis också med papper, penna och läroböcker, och i vårt bibliotek finns ett stort urval av böcker i alla genrer och på alla nivåer att låna.

 

Vi är stolta över den arbetsro som råder på skolan. På lektionstid står undervisningen i fokus och vi vet att såväl elever som vårdnadshavare och lärare uppskattar den lugna arbetsmiljön. Vi har höga förväntningar på våra elever, vi har en tro på att alla kan göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Vi vet också att eleverna har höga förväntningar på oss, förväntningar vi jobbar för att uppfylla varje dag. Samtidigt är det alltid nära till skratt – på Karin Boyeskolan har vi roligt tillsammans. Elever och pedagoger respekterar varandra och relationen mellan ung och vuxen präglas snarare av vi-känsla än av motsättningar.

 

På Karin Boyeskolan blir eleverna sedda. Alla elever är allas ansvar. Varje pedagog har en mentorsklass och vi har nära kontakt med hemmen. Genom vår lärplattform Schoolsoft informerar vi om kommande aktiviteter, och där kan man också följa sitt barns skolgång, anmäla frånvaro och ta del av planeringar, läxor, prov, resultat och dylikt. Via Schoolsoft kan man alltid kontakta vem man vill i personalen.

 

I skolan ska man kunna känna sig trygg och inkluderad. Vi har en utvecklad likabehandlingsplan och arbetar aktivt med vår värdegrund. Trygghetsgruppen rycker genast in om någon elev anser sig illa behandlad eller känner sig utanför. Osämja uppstår på alla arbetsplatser, men i skolans värld har vi som vuxna ett särskilt ansvar att lära våra unga hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Ingen ska behöva gå hem från skolan och vara ledsen, ingen ska behöva gå till skolan med magont!

 

På Karin Boyeskolan arbetar engagerad och kunnig personal. Vi har hög kompetens inom våra respektive ämnen. Vi vill ligga i framkant vad gäller det pedagogiska arbetet. Vi fortbildar oss ständigt och försöker hålla oss ajour med den senaste forskningen inom skolområdet. Under våra regelbundna ämneskonferenser diskuteras hur undervisningen kan läggas upp på bästa sätt avseende planering, genomförande, måluppfyllelse och bedömning. Skolledningen rör sig mycket ute i verksamheten och rektorsdörren står alltid öppen för den som har frågor och funderingar.

 

Välkommen till Karin Boyeskolan!

 

Senast uppdaterad: 2015-06-18