Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Medarbetarna i skolans elevhälsa:

Karl Johansson, Biträdande rektor

Rikard Söderberg, Specialpedagog

Pia Nordlund, Specialpedagog

Anna Cleveson, Skolsköterska

Carina Sköld Klaening, Kurator

Vakant, Skolpsykolog

Bogdan Centea, Skolläkare

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

 

Senast uppdaterad: 2020-08-27