Årskurs 1-3

Med fokus på glädje, omtanke och kunskap skapar vi på Galären Skola en god skoldag med ett heldagslärande för våra elever. Det innebär att förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektor arbetar sida vid sida för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra skoldag. Hela dagen.

Det börjar i förskoleklass och fortsätter sedan i årskurs 1-3. Vi har samma värdegrundsarbete kring trygghet på lågstadiet som i förskoleklass. Vi arbetar med välkomstsamtal vid starten av läsåret, basgrupper för eleverna som vi använder både i klassrummet, matsalen och på rasten. Vi har åldersblandade mentorsgrupper och olika genomtänkta gruppindelningar vid aktiviteterna på fritidshemmet.

I åk 1-3 fortsätter kunskapsutvecklingen med fokus på uppleva, utforska och vår läsa-skriva-räkna-garanti. Läs mer om den i rubriken till vänster.

Dessutom genomsyras verksamheten av vår profil Hälsa&Idrott.

Hälsa & Idrott-profil

 • Idrott på schemat 2 ggr/vecka ända från f-klass
 • Rörelse varje dag, med bl.a. rastaktiviteter tillsammans med fritidspedagogerna.
 • Motorikträning
 • Pulshöjande träning 3-5 dagar/vecka i klassrummet.
 • Varierad idrottsundervisning där Rosenholmsområdet och alla dess idrottsanläggningar och utomhusmiljöer används.
 • Friluftsliv, utomhusdagar och utomhuspedagogik.
 • Vår egen hemlagade och näringsriktiga mat serveras varje dag i restaurangen.
 • Varierat mellanmål på fritids.

Dessutom har vi kreativt skapande i alla årskurser med bl.a:

 • Musiklektioner med musiklärare på schemat ända från f-klass.
 • Prova på att spela olika instrument som gitarr, trummor, piano.
 • Sätter upp shower vid lucia och skolavslutningen.
 • Göra pjäser, filmer och teater.
 • Laborativ och praktisk matematik, problemlösning.
 • Prova programmering.
 • IKT som pedagogik genom att iPads används i undervisningen. Pedagogiska appar, läs- och skrivutveckling, blogga, redovisa genom Keynote, göra egna filmer mm.
  Friskolan GalŠren Karlskrona
Senast uppdaterad: 2019-03-04