Arbetssätt och profiler

Med omtanke och fokus på kunskap rustar vi våra elever för framtiden!

Galären Skolas vision ovan innebär att när eleverna går ut från oss, ska de vara mycket väl rustade för livet efter grundskolan. Vår pedagogiska idé och vårt arbetssätt bygger på att pedagogerna arbetar med omtanke om eleverna för en tillgänglig och trygg lärmiljö. Alla vuxna är goda förebilder och arbetar på att bygga relationer. Varje elev har en egen mentor. Vi arbetar självklart utifrån läroplanen, målstyrt och i projekt och teman. Aktiviteter och variation i arbetssätt vävs in i undervisningen utifrån elevernas behov och intressen. Vi har ett ämnesövergripande förhållningssätt, med flexibla läromedel och IT i undervisningen. Vi arbetar hårt tillsammans för att alla elever ska må bra, utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar samt bli väl rustade för framtiden.

Vi är en av Karlskronas äldsta friskolor och firade 20-årsjubileum under 2018. Ht-19 tog vi nästa steg i vår utveckling och flyttade hela vår verksamhet till Rosenholm samt gjorde en extra satsning på hälsa och idrott för alla våra elever. Detta innebär att hela skolan har Hälsa&Idrottsprofil, alla elever kommer att ha extra idrottslektioner på schemat enligt: F-3 2ggr/vecka, åk 4-9 3ggr/vecka. Utöver detta erbjuder vi profiltid på 1,5-2h/vecka varje vecka då eleverna kan fördjupa sig i sina intressen. Tidigare har dessa profiler kallats Hälsa & Idrott, Kultur & Musik och Dator & Teknik. Nu kan alla elever i åk 4-9 välja mellan alla profilerna eftersom hela skolan finns i samma lokaler! Så hela skolan kommer ha Hälsa&Idrotts-profil och på profiltiden kan man välja att fördjupa sig i något av spåren: Idrott, Musik eller Dator&Teknik. Läs mer om dessa spår nedan.

Självklart behåller vi vårt beprövade grundkoncept kring vår pedagogiska idé, arbetssätt, klasstorlekar och mentorsgrupper som under alla år gett goda resultat. Skolan har dokumenterat goda resultat såsom betyg, meritvärden och resultat på nationella prov i jämförelse med både resten av kommunen och riket.

Till vardags håller vi till på skolan som är belägen vid Arena Rosenholm, som kanske är ett av Sveriges fräschaste och mest attraktiva områden för idrott, friluftsliv och hälsoutveckling. I natursköna omgivningar som tidigare hyste ett kustartilleriregemente samsas vi med toppmoderna idrottsanläggningar och dess utövare. Våra lokaler ligger centralt på området. Kommunikationerna mot centrum är väl utvecklade vilket gör att det är lätt att ta sig till och från området.

Skolans profil Hälsa & Idrott genomsyrar hela vår verksamhet från F till år 9. Dessutom kan du från åk 4 välja att fördjupa dig i något av nedanstående spår, läs mer här:

Hälsa & Idrott åk 4-9

Dator & Teknik åk 4-9

Musik åk 4-9

 

Senast uppdaterad: 2020-04-06