Förskoleklass

Förskoleklass på Galären Skola

Med fokus på glädje, omtanke och kunskap skapar vi på Galären Skola en god skoldag med ett heldagslärande för våra elever. Det innebär att förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektor arbetar sida vid sida för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra skoldag. Hela dagen.

Vi förbereder eleverna för sin skolstart med ett gediget värdegrundsarbete kring trygghet. Detta för att skapa en socialt fungerande grupp där vi har kul tillsammans, alla tar eget ansvar för sig själv och tillsammans för sina klasskamrater. Vi arbetar med välkomstsamtal vid starten av läsåret, basgrupper för eleverna som vi använder både i klassrummet, matsalen och på rasten. Vi har åldersblandade mentorsgrupper och olika genomtänkta gruppindelningar vid aktiviteterna på fritidshemmet.

Vår profil Hälsa&Idrott genomsyrar skoldagen hos oss då vi har idrottsundervisning i idrottshall 2 ggr/vecka, pulshöjande aktiviteter varje dag i klassrummet, utomhuspedagogik och rastaktiviteter med fritidspedagogerna.

Vi arbetar självklart utifrån läroplanen och lär oss alfabetet, har läs- och skrivträning, rim- ramsor och matematik och problemlösning. Varje vecka har vi skapande aktiviteter och sång-musik. För att lära oss om natur och samhälle har vi temaarbeten inom SO och NO. Detta gör vi genom att använda leken som pedagogiskt redskap samt varierande arbetsmaterial, aktiviteter och arbetsätt.

 

Senast uppdaterad: 2019-03-04