Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Jennie Martinsson

Nina Nilsson

 

Rektor

Biträdande rektor

 

Sofia Håkansson

Moa Zalar

Anne Olsson

 

Skolsköterska

Skolkurator

Socialpedagog

 

Sarah Ahling

Charlotta Bjarke

Therése Saksö

Stödteamet

 

Specialpedagog

Speciallärare (Studion)

Skolläkare

Skolpsykolog, logoped

 

 

Här kan du läsa mer om hur den centrala elevhälsan i Pysslingen Skolor arbetar >>

Senast uppdaterad: 2020-08-27