Information om läsåret 2019/2020

Jag skriver till er som extra stolt rektor idag. I år firar nämligen Galären Skola 20 läsår! Galären Skola startade sin verksamhet 1998 som ett litet högstadium med ca 70 elever. Idag har vi ca 390 elever från förskoleklass till åk 9 som våra 32 engagerade lärare, fritidspedagoger och 16 övrig personal tar hand om varje dag.

 

Vi har nu tagit beslut om nästa steg i vår utveckling, nämligen att flytta ihop hela skolan till ETT starkt Galären på Rosenholm. Till hösten 2019 kommer vi att ha en “re-opening” av vår Galären Skola, rustad för att möta framtiden 🙂 Beslutet att göra denna satsning grundar sig på att lokalerna på Trossö inte uppfyller våra krav på en bra skolmiljö. Dessutom ser vi stora möjligheter till kvalitetsförbättringar bl.a. genom ökat samarbete mellan lärarna, samordning av resurser såsom elevhälsa, specialpedagoger och ledningsgrupp på ett och samma ställe.

 

Självklart behåller vi vårt beprövade grundkoncept kring pedagogisk idé, arbetssätt, klasstorlekar och mentorsgrupper som under alla år gett goda resultat. Det nya för hösten 2019 blir att vi alla kommer befinna oss på ett och samma ställe, det kommer möjliggöra en ökad satsning på hälsa för alla elever. Därmed kommer alla elever ha extra idrott på schemat enligt: åk F-3 2 pass/vecka, åk 4-9 3h/vecka. (Undantaget befintliga åk 8-9 från Trossö som fortsätter enligt tidigare timplan.) Utöver detta ligger profiltiden kvar. Där väljer eleverna aktivitet utifrån sina intressen och våra populära profiler precis som tidigare (t.ex. programmering, musik eller ytterligare idrott). Lokalerna kommer också fräschas upp och anpassas ännu mer efter våra önskemål och behov.

 

Vi ser verkligen fram emot denna nystart som vi redan är i full gång att planera. Efter 20 år är det dags att ta nästa steg!

 

Vänligen,

 

Jennie Martinsson

Rektor


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*