Galären Skola deltar i Matematiklyftet

10616427_821514031227179_377692717_n.jpg

Hela läsåret deltar alla Galärens lärare i matematik i Skolverkets satsning Matematiklyftet. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom kollegialt lärande. Allt som lärarna läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. Det innebär att eleverna direkt får ta del av lärarnas fortbildning.

 

Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: Matematiklyftet


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*