Ställ ditt barn i kö

​Plats i Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet


Anmälan

Här anmäler du ditt barn för plats i Brevik förskola, via Tyresö kommuns E-tjänstportal.
Du anmäler också intresse för plats i Brevik skolas förskoleklass i E-tjänstportalen under januari månad, det år ert barn ska börja förskoleklass.

Turordning
​Vi tillämpar kötid vid intagning till Brevik förskola, förskoleklass, grundskola och fritidsverksamhet. ​Företräde till plats har syskon till redan placerade barn i Brevik förskola, förskoleklass och grundskola. Företräde till plats i skolan (förskoleklass och grundskola) har boende på Brevikshalvön (närområdet). ​I övrigt gäller gängse regler för placering, avgift, uppsägningstid mm – se Tyresö kommuns hemsida.

Vi har normalt kö till Brevik förskola.

Särskild kvot för nyanlända
Med anledning av kriget i Ukraina och den flyktingström som kan komma, har myndigheterna i april 2022 återinfört möjligheten för fristående skolor att tillämpa en särskild kvot för nyanlända barn. Kvoten ger nyanlända barn som varit i Sverige mindre än två år företräde till ett begränsat antal platser på fristående skolor med kö. Vår huvudman har beslutat att Brevik skola ska avsätta upp till 13 platser för dessa barn. Detta innebär att nyanlända barn har företräde framför övriga sökande upp till dess att kvoten är fylld för det aktuella läsåret. Skulle det vid urvalstillfället inte finnas någon sökande enligt särskild kvot tillämpas de ordinarie urvalsgrunderna. Detta beslut gäller från och med maj månad 2022, vilket betyder att de som redan fått besked om plats inför höstterminen 2022 inte omfattas av beslutet och är garanterade sin plats. Förordningen om särskild kvot gäller för närvarande för läsåret 2022/23.

Förskola
​Ni ställer ert barn i kö via E-tjänstportalen på Tyresö kommuns hemsida (i den mån att ni önskar plats inom den garanterade tiden behöver ni också välja en kommunal förskola).

Förskoleklass 
​Under januari månad är E-tjänstportalen öppen för ansökan om plats i Brevik förskoleklass och fritidsverksamhet (notera att plats på fritids kan erbjudas som först när skolplaceringen är klar).

Grundskola
​För att ansöka om plats i Brevik grundskola och fritidsverksamhet årskurs 1-6 tar ni kontakt med skolsekreterare Cia på adress carina.wulfert@pysslingen.se.

Övrigt
​Platserbjudande och placering i E-tjänstportalen på Tyresö kommuns hemsida sker när rektor/förskolechef har beviljat plats i Brevik förskola, förskoleklass och grundskola/fritidsverksamhet.
​Vid frågor vänligen kontakta skolsekreterare Cia på adress carina.wulfert@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2022-05-25