Brevik Skola i medierna

Tidningen Grundskolan om Relationell pedagogik på Brevik skola https://tidningengrundskolan.se/har-sitter-samarbetet-i-vaggarna/

Anna & Philips Lärarpodcastradiointervju välj avsnitt 137 Årets rektor http://www.annaochphilipslararpodcast.com

Svenska Dagbladet om Brevik skolas läsresa till Nordpolen https://www.svd.se/sa-blev-laslaxan-en-succe-bland-eleverna  ochhttps://www.facebook.com/svdlasochskriv/posts/2186946634664926

TV4 nyheter morgonsoffan Nordpolenresan (7 min) http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/l%C3%A4st%C3%A4vling-lockar-elever-till-nordpolen-3233014

TV4 film om Brevik skola Nordpolenresan (2 min) http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/t%C3%A4vling-lockar-till-l%C3%A4sning-3233252?utm_campaign=tv4.se-framework&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.tv4.se%2Fnyheterna%2Fklipp%2Ft%25C3%25A4vling-lockar-till-l%25C3%25A4sning-3233252&utm_medium=facebook-like&utm_source=www.tv4.se

UR radio – intervju (15 min) i samband med skolledarpriset, välj titel: Att bygga upp en skola: https://itunes.apple.com/se/podcast/didaktorn/id1079321521?mt=2

Tidningen Skolledaren (Skolledarförbundet) – artikel om Breviksmodellen http://shar.es/1fTegh

Tidningen Skolvärlden (Lärarnas Riksförbund) – intervju med en av Brevik skolas grundskollärare http://skolvarlden.se/artiklar/breviksmodellen-ger-flexibel-lararvardag

Tidningen Skolledaren (Skolledarförbundet) skolledarpriset – http://np.netpublicator.com/netpublication/n30268717

Mitt i Tyresö – lokaltidningen http://mitti.se/elever-ska-lasa-sig-till-nordpolen/

Brevik skola finns också omnämnd i: Rektor, en handbok av Per Kornhall och Leda fritidshemmet av Ann Pihlgren

Senast uppdaterad: 2019-04-25