Om oss

Välkomna till Brevik Skola, en vacker och funktionell för- och grundskola med de bästa förutsättningarna!

Vi vill erbjuda er den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen. Ledord för Brevik skola är glädje, omtänksamhet, kunskap och bildning.
Vi har förskola, förskoleklass, fritidshem, årskurs 1-6, sammanlagt 350 barn och elever. Det är en ynnest att få följa barnen från det att de är små fram till skolans senare del.

Inriktning
I skolan statsar vi extra på svenska, matematik, engelska och idrott.

Pedagoger
För att få arbete på Brevik ska man vara inspirerande, skicklig och omtänksam.

Vårt motto är: Vi ser, Vi hör, Vi gör.

Breviksmodellen
I vårt koncept – Breviksmodellen – satsar vi på en sammanhållen förskola och skola, heldagsverksamhet, organiserat lagarbete och fler lärartjänster än standard. Modellens främsta del är att vi kan anpassa våra elevgruppers storlek utifrån lärandets behov och situation. Till en årskursklass, med två normalstora grupper/klasser, knyts ett arbetslag om fyra pedagoger och vi strävar efter att laget ska bestå av tre grundskollärare och en fritidspedagog. Vi säkerställer de krav som finns på ämnesbehörighet med vår Breviksmodell.I vårt grundkoncept ingår att skolan ska vara spännande, snäll, tankeväckande, rolig och trygg.

Välkomna till Brevik skola – framtidens skola nu!

Senast uppdaterad: 2021-01-14