Skolkurator

Kuratorn ingår i skolans elevhälsa. Kuratorn på skolan ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Kuratorns arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-14