Breviksbrev februari 2021

Sista dag för ansökan är idag
Idag den 18 februari är det sista dagen för att söka plats till förskoleklass och årskurs 7. Ni går in på Tyresö kommuns e-tjänst och gör er anmälan. Även ni som har plats i Brevik skolas 5-årsgrupp behöver ansöka om plats till förskoleklassen och båda vårdnadshavarna behöver godkänna ansökan.

Corona och utlandsvistelse – nu gäller följande:

  • Vi ber er som kommer hem från en utlandsvistelse att ta kontakt med er lagchef.
  • Sju dagars karantän gäller för alla som kommer hem från en utlandsvistelse, oavsett ålder och vilket land man har varit i.
  • Från förskoleklass och upp ska test för covid-19 göras vid hemkomst samt dag 5 efter hemkomst. Information om testning hittar ni på 1177s hemsida.
  • Medan man väntar på testning och provsvar behöver man bete sig som om man har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen.
  • Skolan förser eleverna med hemuppgifter under karantänveckan.

Corona och Arbetsmiljöverket
Eftersom Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen ska arbetsgivare nu anmäla när någon har blivit smittad på skolan till Arbetsmiljöverket och det gäller både arbetstagare och elever. Anmälan gäller om man har blivit exponerad av smitta på skolan. Nu är det svårt att veta var och när en person har blivit smittad, men om tex lärare A insjuknar i covid-19 och i samband med detta insjuknar också lärare B (en kollega som lärare A arbetar nära) så kommer lärare B att räknas som smittad på arbetsplatsen. Som ansvarig rektor har jag också i uppdrag av Arbetsmiljöverket att säkerställa att vårdnadshavare inte lämnar barn med symtom som skulle kunna vara covid-19 till förskolan/skolan.

Corona – detta gäller
Barn som inte har testats ska stanna hemma tills de är helt symtomfria och vara hemma 2 extra dygn. När 7 dygn har passerat sedan de första symtomen (även milda sådana) och de 2 sista dygnen är feberfria med gott allmäntillstånd kan barnet återgå till förskola och skola. Vid ett negativt test (att man inte har covid-19) kan skolbarnet återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter. När skolbarn är testade och har covid-19 följer ni de påbud som gäller. För ytterligare information ta del av Folkhälsomyndigheten hemsida eller tag kontakt med vår skolsköterska på adress: helena.dembinski@pysslingen.se

Skolinspektionens enkät – Skolenkäten
Nu ser vi fram emot fler svar och sista svarsdag är den 1 mars. Det är viktigt för oss som är verksamma i Brevik skola att myndigheten Skolinspektionen får en bild av hur våra föräldrar ser på vår skolverksamhet. Skriv en rad till skolsekreterare Cia Wulfert Isby på adress carina.wulfert@pysslingen.se om ni saknar er kod som har gått ut via mail den 21 januari. Varmt TACK för att ni tar er tid att svara på Skolenkäten!

Svarsnivå idag den 18 februari
Vårdnadshavare Brevik förskoleklass – 27 av 42 svar – 64,3 % – vi saknar 15 svar förskoleklassen
Vårdnadshavare Brevik grundskola – 129 av 222 – 58,1 % – vi saknar 93 svar grundskolan åk 1-6

Attityd hos barn
Vi kan se en oroande utveckling över tid, där fler och fler barn har en dålig attityd gentemot varandra och mot vuxna. Vi arbetar aktivt i frågan, men behöver också er hjälp. Vi tror att spelandet, som kan ha ökat nu under Corona, bidrar till problematiken. Vi har barn som berättar att de spelar våldsamma spel, bland annat GTA som är ett spel som med rätta har en åldersgräns på 18 år. Jag hade gärna sett att det fanns ett effektivt skydd, till exempel inloggning via bank-ID för att kunna spela spel som inte är barntillåtna. Jag råder er att sätta in spärrar så att ert/era barn inte kan komma åt olämpliga spel och webbsidor. Ni behöver också vara uppmärksamma när era barn är med i olika chattforum, de kan ha en tendens att spåra ur. Jag råder er att ta del av vilka spel era barn spelar samt vilka webbsidor de besöker. Med fördel att ni har datorn väl synlig så att ni vuxna ser vad som händer när era barn sitter vid datorn. När vi inte har så många barn per klass som tar del av denna typ av olämpliga spel så är det lättare för oss att hålla frågan i schack, men när vi ser en utveckling där fler och fler barn ser ut att finnas i denna typ av miljöer och hetsar varandra att ta del av dessa olämpliga spel och webbsidor, så har vi ett mer utbrett problem. Det vi kan se på skolan är ett problematiskt språk och tilltal, en tuffare attityd gentemot varandra och även att man svarar vuxna på ett problematiskt sätt. Vi har också barn som spelar dessa våldsspel som retar de barn som inte tar del av dessa spel och kallar dem töntar osv. Ett grupptryck som vi behöver få stopp på. Det som också oroar är att denna negativa attitydförändring kryper ner i åldrarna. Vår förhoppning är att vi med gemensamma krafter kan möta upp denna negativa utveckling, där vi i skolan kan vägleda barnen till ett bättre förhållningssätt och ni på hemmaplan kan rensa bland spelen och minska på tiden som barnen får sitta bakom en skärm. Vi ser gärna att ni går samman flera familjer och på så sätt kan möta upp med andra spelregler på hemmaplan, så att inte era barn tjatar och säger att den och den får osv. Vi kommer att behöva hitta forum för samtal om denna fråga, en utveckling som förstås inte bara sker på Brevik skola utan nog är mer allmängiltig tyvärr. Vi ber er att börja rensa och reglera barnens spelande och vi, både hem & skola, behöver föra samtal med barnen och vägleda dem till god ton och ett gott förhållningssätt. Vi behöver träna på att vara snäll. Att barn vistas i en våldsam och sexualiserad spelmiljö lär påverka dem negativt. Den våldsamma miljön de tar del av tenderar att smitta av sig och det är svårt för barn att klara av att stå emot. Tag gärna del av Varför barn inte ska spela GTA, se bilaga. Här är också tips på bilspel som inte är våldsamma: https://spellararen.wordpress.com/2017/10/14/bilspel-i-oppna-varldar-som-kan-konkurrera-med-gta/  I Brevik skola ser det ut som att många pojkar i åldersgruppen 8-12 år spelar Fortnite. Ni kan läsa om spelet här https://surfalugnt.se/nyheter/2018/vad-ar-fortnite-och-ar-det-lampligt-for-barn/  Man tar bland annat upp att spelet Fortnite inte innehåller blod men är våldsamt. Åldersgränsen är 12 år. Ett föräldrainlägg är följande – När kamraterna spelar Fortnite blir det ofta att de retas, tar varandras vapen, har ett dåligt språk och hotar varandra. Ni kan läsa om spelet här https://surfalugnt.se/nyheter/2018/vad-ar-fortnite-och-ar-det-lampligt-for-barn/

Hemsidan & Facebook
Nu finns en liten film om Brevik skola på vår hemsida och skolans Facebook. Den vänder sig i första hand till familjer som söker plats i förskoleklass, men kan med fördel ses av alla som kan vara intresserade av Brevik skola.

Nationella prov
I årskurs 3 har vi i vanlig ordning nationella prov i svenska och matematik nu under vårterminen. I årskurs 6 har vår skolmyndighet Skolverket valt att ställa in de nationella proven med anledning av pandemin. Här har vi istället betygsstödjande bedömningstöd som är utformade som prov. Vi arbetar också med Skolverkets kartläggningsmaterial i svenska och matematik i förskoleklassen, samt ett bedömningsstöd i svenska och matematik i årskurs 1.

Nya kursplaner
Med start 1 juli 2022 har vi nya kursplaner i svensk grundskola och vårt arbete nu är att börja titta närmare på det som komma ska. Grundskolans kursplaner består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket ändrar nu i samtliga tre delar. I syftestexten kommer man i större omfattning att betona fakta och förståelse. Det centrala innehållet kommer att anpassas vad gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven kommer att vara mindre omfattande och detaljerade. Vi som arbetar på skolan ser detta som en förbättring. På Skolverkets hemsida kan ni ta del av mer information i frågan. Tanken var att detta skulle gälla från nästa läsår men nu är det senarelagt till 2022.

Vår kontakttid – Hem & Skola
Till och från får vi en del mail och sms utanför Brevik skolas kontakttid och jag vill be er om att ni skickar mail och sms till oss vardagar mellan 8.00-18.00. Med fördel kan man skriva mail under kvällstid och helger, men vi ber att ni skickar ert mail som först under kontakttiden vardagar 8.00-18.00. I Brevik skola är all arbetstid förlagd till skolan och vi har inte (som brukligt är) viss arbetstid förlagd till hemmet. Ni är välkomna att skicka mail och sms kväll & helg i den mån att frågan är akut och inte kan vänta till närmaste vardag 8.00-18.00. Ni kan närsom sjukanmäla ert barn via Schoolsoft eller till skolans expedition tfn 08-7708830 (frånvaro anmäls senast 8.30). Vi ber er vara uppmärksamma på vår kontakttid – vardagar 8.00-18.00 – särskilt nu när vi har ett ganska ansträngt läge med en hel del personalfrånvaro och vi månar om var och ens lediga tid för återhämtning. Tack för visad hänsyn!

Sportlov
En påminnelse: vi stänger torsdag-fredag 4-5 mars under sportlovet för planeringsdagar.

Läsning
Vi vill ånyo slå ett slag för läsningen hemma – den bästa vardagspresenten vi kan ge våra barn är att läsa en stund hemma varje dag – en aktivitet som bidrar till en bättre skolgång och många fördelar såsom språkets utveckling, kommunikation, förståelse, fantasi, empati, omvärldsorientering mm. Vi rekommenderar också att man fortsätter att läsa högt för sina barn även när de själva kan läsa, att man väljer litteratur lite över deras förmåga och samtalar om det man läser.

   Brevik skola läser 

Brevik skola Pysslingen – Framtidens skola nu!
En modern ordning & reda skola

Välkomna att höra av er vid frågor och funderingar!

Med vänlig hälsning
Rektor Anna Bittár
Brevik skola Pysslingen
Nytorpsvägen 32
135 68 Tyresö
Tfn 0707-727215
Tfn 08-7708832
anna.bittar@pysslingen.se
http://www.pysslingen.se/brevikskola
Följ oss på Facebook – Brevik skola
Kvalitetspriset Tyresö kommun
Kvalitetspriset AcadeMedia
Köksmästarpriset AcadeMedia
Sveriges Stora Skolledarpris